Gyldenrose esoteriske senter

terapeuter utdannet ved senteret

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

 
 
 
 
 
Lady Nada sitt arbeide i denne tid gjennom harmonisering og forening av den indre mann og kvinne i harachakra og hjertechakra. Kursdag lørdag 9. september 2006 
 
I denne tidsalder vil de kvinnelige mestrenes tilsynekomst markere en forståelse og bevisstgjøring av deres arbeide i den åndelige verden. Gjennom tusener av år har de vært skjult og tilbaketrukket, nå har de kommet frem for å manifestere den nye tidsalders innstrømning av feminine impulser som nå har brutt gjennom slørene som skjulte dem.
 
Lady Nada som har gått i Jesus sine fotspor som en av hans nære disipler (tidligere Maria Magdalena) formidler; - i denne tid skjer det et skifte av den indre hellige flamme i hjertechakra som innvirker på den indre mann og kvinne i harachakra.
 
Harachakra skal nå få se sin rene rosa kjærlighetsflamme strømme frem gjennom guddommelig kjærlighet til jorden. De nye parrforhold skal bygge på kjærlighet mellom de to triader i hjertechakra og harachakra.
 
Ved siden av undervisningen vil det bli meditasjonsøvelser som styrker forbindelsen med din indre feminine og maskuline flamme. Healingøvelser på å rense den indre sårede kvinne og den indre sårede mann. Healingøvelser i det å slippe gamle trosmønstre i forhold til negative erfaringer og kamper mellom det feminine og maskuline, mm.
 
Til slutt vil vi arbeide med Helligåndshealing som vil trekke ned alfa- og omegaenergier og forankre seg i forvandlingens flamme.
 
Underviser og lærer er Kathrine Gyldenrose. Kurset koster kr. 700,- fra kl. 11:00 til 18:00, og holdes på Gyldenrose esoteriske senter, Nedre Prinsdals vei 90b, 1263 Oslo. For påmelding tlf: 22621889. 90583871, 90113102. rafaelgy@broadpark.no
 
 
 
  
 
 

 
Prestinnedans og engledans !
 
Hver 14. dag fremover i de like ukene, vil jeg Kathrine arbeide med tempeldans og øvelser fra Rosetemplet på Atlantis, inspirert fra lady Nada og lady Diana.
 
Den andre delen danser vi engledans hvor vi slipper oss totalt fri og kanaliserer våre egne bevegelser. Vi arbeider da med å påkalle og trekke ned tilgivelsens flamme og andre energier og flammer som vi danser ut i verden.
 
I denne tiden har vi fokus på midtøsten og senker ned tilgivelsens flamme (rosa og gylden) i rødehavet og Mekka. Vi danser for Israel, Palsestina, Egypt, Irak, mf. Kr. 100,- pr. gang. Det er åpent fra kl. 19:45. Vi starter kl 20:00 og er ferdige ca. kl. 21:00.
 
Gyldenrose esoteriske senter, Nedre Prinsdalsvei 90b, 1263 Oslo. Tlf: 22621889. Buss 81a eller 81 b fra Nasjonalteateret til Prinsdalsbakken. Eller lokaltoget til Ski til Hauketo stasjon og videre med bussen 81a eller 81b til Prinsdalsbakken.
 
 
Indre kontakt med tvillingsjelen - en dags kurs (ingen bestemt dato)
 
Kathrine og Rafael Gyldenrose vil undervise i hvordan du kan åpne opp for indre kontakt med din tvillingsjel, for å styrke din sjelsforbindelse til tvillingsjelen. Undervisningen vil blandt annet ta for seg begynnelsen der de guddommelige tvillingsjeler levde i total harmoni og kjærlighet, til fallet der de negative slør separerte tvillingsjelene, for så i denne tiden å kunne gjenforenes. Videre vil de undervise i hvordan man kan gi slipp på fryktmønstre som hindrer kontakt med din sjel (høyere selv) og derved skaper avstand til din indre tvillingsjel.
 
Vi lærer deg flere sterke meditasjonsøvelser hvor vi påkaller de oppstegne mestre og engler som gir deg samklang med den åndelige verden og hjelp til å trekke deres energier ned på det fysiske plan.
 
Vi arbeider med å åpne opp for indre kontakt med din tvillingsjel, for å styrke din sjelsforbindelse til tvillingsjelen. Videre vil vi arbeide med fryktmønstre som hindrer kontakt med don sjel (høyere selv).
 
Kurset holdes av Kathrine og Rafael Gyldenrose som sammen hjelper til med å trekke ned tvillingsjelsenergien gjennom kurset. Kurset starter kl. 11:00 til kl:1800 på Gyldenrose esoteriske senter - Nedre Prinsdalsvei 90 b 1263 Oslo. Kurset koster kr. 700,-.
 
Hvordan oppnå kontakt med de oppstegne mestrene gjennom transformasjon av sitt personlighe liv. Kursdag  (ingen bestemt dato)
 
Vi vil denne dagen undervise i hva som kreves for å bli en formidler og deltager i mestrenes arbeide på jorden. Videre vil vi se på de gaver som oppnås gjennom utvidet bevissthet og innvielse på veien. Det vil bli forkjellige meditasjonsøvelser på å styrke sensitiviteten i forhold til mestrenes energier.
 
Det vil også bli tatt opp hvordan hindringer i våre liv har en dypere mening gjennom å se det fra sjelen og mestrenes bevissthet.
 
Undervisning og foredragsholdere på kursene, Kathrine og Rafael Gyldenrose. Kursene starter kl. 11:00 og avsluttes ca. kl. 18:00 begge dager. Det er valgfritt om du ønsker å være med på begge kursene. Kurset koster kr. 700,-  Da det er begrenset med plasser (maks 25 deltagere) vil vi prioritere de som melder seg på først.
 
For påmelding mail rafaelgy@broadpark.no Tlf. 22621889 mobil: 90113102.