Gyldenrose esoteriske senter

AURA CHAKRA BILDER

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

aurabilde.jpg

Hva er chakra ?

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeledd mellom kropp og sjel. De står i direkte forbindelse med livsenergien og eterlegemet. Det er syv hovedchakra som er knyttet til den fysisk/eteriske kroppens funkjoner. Disse er sært viktige i forhold til kroppens helsetilstand og det å balansere kroppens funksjoner. Hvert chakra spinner rundt med en spesiell hastighet, som et vognhjul, som roterer i urets retning. Man kan se det med klarsyn ca. 10 cm. utenfor den fysiske kroppen der de spinner med svært høy hastighet, riktignok hvis de er åpne og i balanse. De chakraene som er i ubalanse roterer med mindre hastighet og utsender blafrende lys. Det vil si, at når et chakra er i ubalanse vil det forplante seg gjennom hele systemet, og gi disharmoni og forstyrre både chakraet over og under.

 

Chakraene er knyttet til kjertlene i kroppen. Hvert chakra fordeler livskraft til sin spesielle kjertel, som igjen påvirker de organene som ligger i området rundt chakraet. Chakraene inneholder en maskulin og en feminin pol. Den maskuline delen, som arbeider med energien fra den høyre side og sender impulser ut i kroppen. Den feminine delen arbeider med energien fra den venstre side og mottar impulser som arbeider på det indre plan.

 

Eksempel: Når en ide fødes i oss, uttrykkes den gjennom den feminine delen av chakraet, den gir impulser som vi mottar og føler inne i oss (på det indre plan). Når ideen tar form kan den utrykkes på det fysiske plan,gjennom den ytre maskuline delen av chakraet.

 

Det finnes ogseå to chakraer som ligger på høyere plan, og som er knyttet opp til krone- og rotchakra. Alfachakra til kronechakra, og omega­chakra til rotchakra. Disse to chakraer åpnes opp og samarbeider først når de syv andre chakraene er åpne og aktive. Alle karmiske mønstre og blokkeringer legger seg som forskjellige slags smerter, som sees som slør i chakraene. Dette forvrenger energien, følelsene og tankene til pasienten. Det er derfor viktig å kunne vite hva chakrane står for, og hvordan de arbeider, slik at man kan forstå konkret hvordan blokkeringer skaper sykdom fysisk og psykisk.

De syv chakra

 

Rotchakra

Dette chakra er knyttet opp til den fysiske tunge materien og jordelementet. Dette chakra spinner derfor på den laveste hastighet med fire blader, lik en firkant. Det er avhengig av kontakt med eterlegemets livsenergi for at kroppens fysiske tilstand skal være frisk.

Rotchakta står for kontakt med overlevelse, fortid, trygghet og praktisk sans. Kjertelen som arbeider gjennom rotchakra er bi­

nyrene, som produserer adrenalin. Adrenalinet er en type kamp­hormon som skal hjelpe oss i situasjoner hvor vi føler oss utrygge og angrepet.

 

Frykt i forskjellige sammenhenger skaper mye energi i bi-nyrene, noe som gjør at rotchakra spesielt er utsatt for å holde på gammel frykt som ikke har blitt bearbeidet i tidligere liv og er vekket opp i dette livet. Dette igjen kan skape en følelse av handlingslammethet eller resignasjon ved situasjoner som krever opprydding i konflikt­ situasjoner i livet.

I og med at alle mennesker er skapt gjennom forening i harachakra blir alle født gjennom fødsels kanalen som står i forbindelse med rotchakra. så hvis et foster føler at det ikke klarer eller ønsker å komme ut gjennom fødselskanalen, får traumatiske opplevelser i forhold til å bli født ut i verden, eller ikke føler seg velkommen, setter det seg ofte som utrygghet og frykt for å være til stede i livet sitt, og at man har en underliggende følelse av å ikke være verdig livet. Man kan velge å rømme unna konflikter og ansvar for å rydde opp i livet sitt. Man klarer ikke å være tilstede i nuet i kroppsbevisstheten og får ikke ordent opp på det praktiske plan. Det betyr at man ikke klarer å kanalisere energien fra mentalplanet (tanken) til handling (eter- det fysiske plan), noe som gjør at livskraften mangler.

 

Fjerde stråle som styres av Merkur og Månen, arbeider gjennom rotchakra med å hjelpe til med å gå gjennom konflikt for å oppnå harmoni. Kundahlinikraften, som er en hvit moderflamme, er også' koblet til dette chakra og omega chakra. Den ligger som en kveilet slange mitt i ryggmargen og sover. Den stiger sakte opp, og åpnes fullt ut gjennom å arbeide med renselse i alle de andre chakra, for så å få kontakt med det høyere selv gjennom kronechakra, motpolen, rotchakra. Hvis man er polarisert og har blokkeringer i rotchakra, kan det gi en eller flere av disse symptomene;

 

- En følelse av frykt og utrygghet i livet

- Et ønske om å flykte unna ansvar og konflikter

- Frykt for å gi slipp på fortiden

- Frykt for (det ukjente) den åndelige verden

- Frykt for konflikter

- En utrygghet som kan ligge fra fødsel og barndommen - - Frykt eller motstand for fysisk aktivitet

- Frykt eller motstand for den røde fargen

- For opptatt av det materielle, eller total likegyldighet eller - Frykt for det materielle.

 

Fysiske sykdommer som er knyttet til forbindelsen med rotchakra er;

 

- Forskjellige former for allergi (binyreproblemer)

- Koniske smerter i lumbalvirvlene, eller sakrum

- Isjias og/eller lumbago

- Dårlig blodsirkulasjon og kulde i føttene

- Hemoroider og forstoppelse

- Dårlig luktesans

- væskeopphopninger i lår, legger, ankler eller føtter

 

Ved sentrering i rotchakra er det viktig å be om hjelp fra moder­kraften og verdensmoderen Maria. Hun gir stor trygghet og en følelse av å bli tatt vare på, da hun representerer den himmelske moder. Hun har en oppgave i å gi rotchakra den tryggheten i livet som man trenger, og ønsket om å legge fra seg gammel frykt og utrygghet.

 

For renselse og åpning av rotchakra, bør man først arbeide med fiolett. så påkalle sjelens lys for å bygge bro til blokkeringen og sende ned den lyserøde flammen. Synke inn i rotchakra gjennom slørene, kjenne på frykten hvis den kommer frem, så gå inn til kjernen i midten. Bli venner med den røde fargen.

 

Det er også viktig å begynne med en form for fysisk aktivitet og utrensning av avfallsstoffer i tarmsystemet. Den kuren som er anbefalt av de oppstegne mestrene er Dr. Robert Grays tarm­rensingsprogram. Avgiftning i den fysiske kroppen vil gi moder jords engler tilgang til healing av jordelementet og kroppen sin.

 

Det er også et ønske fra de oppstegne mestrene at man burde legge fra seg alle typer kjøtt, for å frigjøre frykt og angst fra dyrene som sitter i kjøttet. Dette fordi dyrene har stor frykt (deres binyrer) i forbindelse med slaktingen, og generelt har de det heller ikke godt når de lever på jorden. Og slutte med kjøtt, vil frigjøre oss fra en del ubevisst frykt og depresjon.

Dette i gjen vil starte en prosess til å frigjøre seg fra sin karma. 

 

Karmaloven : loven om årsak og virkning. Det man skaper i materien og gjennom tanker og følelser, får tilbakevirkende kraft.

Det å slippe tak i gamle fryktmønstre som begrenser oss fra å være til stede i livet vårt, er helt avgjørende for vår utvikling av ubetinget kjærlighet til oss selv og andre mennesker. Det å være tilstede i nuet og kjenne på sin kroppsbevissthet vil legge grunnlaget for ens åndelige utvi kling, og bygge opp en trygg og god "grunnmur" i rotchakra. Man vil da få en indre ro, trygghet og følelse av å være tilstede i seg selv, og være glad i sitt fysiske liv, og begynne å trives jorden.

 

Harachakra

Dette er hovedsenteret for eterlegemet, som vitaliserer alle de syv chakraene i kroppen med livskraft. Senteret arbeider med  livskraft gennom milten, og står i kontakt med kjønnkjertlene.

                                     

Det er et kraftfullt senter som styrer den feminine og maskuline seksualiteten, gjennom vannet som tar i mot den laveste form for ild - ild ved friksjon. Det er i hara at et menneske blir skapt og gjennom svangerskapet suger fosteret til seg alle følelser som moren bærer

på gjennom navlestrengen, og blir derfor farget av hennes følelser og tanker og bevissthetstilstand. Hara står også for det skjulte dypet i oss, gjennom vannets astrale bølger. Det er sjelens streben nedad fra kausalplanet hvor sjelen bor, via hjertet som pumper livskraft gjennom blodet og arbeider seg ned i materien for å “befrukte” personligheten , harachakra.

 

Den syvende stråle står i kontakt med hara gjennom Uranus, og den søker å rense ut alt lavere astralt begjær og negative følelser -  maya-slør,  slik at man til slutt kan bli en “hvit magiker”.

 

Hara skjuler gjennom personligheten underbevisste strømninger og ubevisste instinktive følelser, som ofte gir eksplosive og automatiske reaksjoner som utløses ved følelsesemosjoner. Polariseringer og blokkeringer kan gi;

        

                  - begjær etter å tilfredstille sine instinktive      

                    følelser som sex, mat, søvn osv.

                    avhengighet av sex , nytelsessyke

                  - avhengighet av alkohol og/eller andre stimuli

                  - spiseforstyrrelser gjennom tvangstanker, f.eks.

                     bulimi

                  - liten interesse/overaktiv i forhold til sin seksualitet

                  - depresjoner, ofte ubevisste

                  - liten aksept for seg selv

                  - separasjonsangst

 

Ved større blokkeringer i hara kan forskjellige fysiske sykdommer oppstå,

 

                  - livmorhalskreft, eggstokkbetennelse                       

                  - blærekatarr

                  - nyrebekkenbetennelser

                  - uregelmessig menstruasjon

                  - liten livsenergi, derved nedsatt immunforsvar

                  - bindevevs- og lymfesystemssykdommer

                  - smerter i underlivet, hoftene eller ryggen

                  

For å arbeide seg ut av dualitet og separasjon mellom kjønnene, kreves arbeide med forening mellom det feminine og maskuline i seg selv. Dette kan gjøres ved at man kontakter Solånden gjennom det maskuline prinsipp, og livets vann gjennom det feminine prinsipp, og visualisere eller tenke seg at ild og vann forenes. Man kan se at den f.eks. skaper en solnedgang i vannet, den gyllne fargen. Det å bringe solkraften (sjelens lys) inn i kroppen via eterlegemet og milten, er viktig for å gi nok livsenergi og holde seg frisk hverdagen. Man kan meditere på at den feminine og maskuline kraften er likevektige.

 

Harachakra symboliserer en svangerskapsperiode, der man har en fruktbar ide om å sette noe ut i livet, uten begjær og lavere instinkter. Man renser ut lavere følelser slik at personligheten blir trygg. Da kan man løfte de negative følelsene opp i hjertet.

 

Det er viktig å rense hara gjennom å bli fortrolig med vannelementet, gjennom daglig dusjing og/eller bading i badekar, og lytte på musikk med delfinsang eller bølgeskvulp. For å mestre elementet vann, anbefales også tarmskylling. I øvelser kan man arbeide med først fiolett for å rense ut, for så å fylle opp med ren oransje fra sjelen for å stabilisere følelseslegemet og affirmere på at “jeg elsker mitt underliv og velsigner det med livets vann!”

 

 

                  ” Forening mellom ild og vann, skaper eter livet”        

                                     

Solar plexuschakra

Her går hovedinnstrømningen av energi fra astrallegemet, og dette er derfor sete for den mer bevisste delen av personligheten (jeget), og ildens fysiske begjær.  Her påvirkes vi hele tiden av relasjoner fra andre mennesker, og identifiserer oss med andres følelser og smerter. Og det er lett å projisere gjennom for eksempel krangel og feider der man slenger ut følelser man ikke klarer å holde på. Det foregår ofte en maktkamp om å ta energien fra den andre part, for å heve sitt ego over den andre. Alt dette gir en astralenergi gjennom solar plexuschakra som skaper sterk uro og fysisk syre i kroppen. Det er derfor et vanskelig senter å sentrere seg i dette også fordi det står i direkte kontakt med menneskeheten, og det planet vi hele tiden må forholde oss til. Det kan derfor være vanskelig å skjelne seg selv i forhold til andre mennesker. Ved et sentrert solar plexus kan man markere seg og stå i sin egen kraft, uten å farges av andres følelser og stemninger.

 

Det må strebes etter å løfte alle former for begjær, negative følelser og tanker opp i hjertechakra for å nøytralisere energien. Solar plexus fungerer som  "jeget" skal fødes og det er en smertefull prosess. I solar plexuschakra skal du lære å gjøre deg forstått og derved fortelle hvordan du har det, hvem du er, hva du står for. Man skal markere seg og tørre å være et fullendt “jeg”. Når det er født skal "jeget" lære seg å samarbeide med andres "jeg" og deretter løfte energiene opp i hjertechakra. 

 

Solar plexus kontrollerer også hele nervesystemet, og man vet jo hvor vanskelig det er å holde dette i sjakk i perioder. I og med at personligheten styrer her, ønsker man å vise verden hvem man er gjennom dette chakra., Derfor kommer spørsmålet: Tørr man å være seg selv ? Tør man å gråte, le, eller bli sint ? Er man i overensstemmelse med sine følelser ? Tørr man å slippe kontrollen og være seg selv uten å være redd for hva andre mener?

 

Sjette stråle arbeider gjennom å løfte opp lavere følelser i egoet, dårlige vaner, fanatisme og seperatisme til hengivenhet, idealisme og handlekraft. Denne strålen styres av Mars og Neptun.

 

Ved polariseringer og blokkeringer kan dette gi seg utslag i :

 

                  - følelser som sjalusi og mistenksomhet

                  - følelser som egoisme og maktbegjær

                  - avhengighet av andre og ønske om å støtte deg til  

                    andre

                  - følelser eller frykt for aggresjon og sinne

                  - følelser som prestasjonsangst

                  - følelser som mindreverdighet

                  - nervesammenbrudd (nervesystemet)

                  - separatistisk tankegang                   

                  - konsentrasjonsproblemer

                  - problemer med vurderingsevnen

                                     

Ved større blokkeringer over lengre tid kan dette forårsake sykdommer som :

                           

                   - mavesår

                   - diabetes

                   - tykktarmbetennelse

                   - lever- og galleplager

                   - candida og fordøyelsesplager

                                                                          

Det å styrke sitt solar plexus kan gjøres ved å gå gjennom barrierer i seg selv og dermed vise personligheten at man kan bli tryggere. Det er viktig å arbeide med å heve lavere begjærenergier og følelser opp i hjertet. For hjertet representerer det kollektive selvet, mens solar plexus representerer det individuelle jeget. Man kan arbeide med øvelser gjennom healing eller meditasjon hvor man går inn i midten av solar plexus, og øver seg på å stå i kampen mellom motsetningenes par. Der man konfronterer sin egen frykt (og) eller andre mennesker man har frykt for. Øvelser kan gjøres ved å rense solar plexus med den fiolette flammen og deretter fylle på med gullflammen, synke inn til kjernen og visualisere at solen skinner i dette chakra.

        

                  “Tenk over dette: Hva streber jeg mot ?”

 

 

Hjertechakra

Dette chakra står i forbindelse med luftelementet, gjennom lungene og thymuskjertelen. Det arbeider med bevisstheten gjennom sinnet og sjelen,  som gir kjærlighet og en følelse av å tilhøre en gruppe eller å bygge opp en familiekonstellasjon.

 

Hjertechakra ligger også i midten av kroppen, er balanse-punktet, og har evnen til  å lagre energi, men også å løfte opp og rense ut negativ energi i de tre nedre chakra.

 

Målet er å tenke med hjertet, og klare å heve solar plexus-energiene opp i hjertet. Visdommen og intuisjonen vil da lære mennesket å få ansvarsfølelse og kjærlighet for den kollektive helheten. Dette vil gi kontakt med kristusbevisstheten som er sjelens lys og brennpunktenergien (livstråden) for sjelen som er forankret i hjertet. Hjertet fordeler livskraft gjennom hele kroppen via blodet som er liv.

 

Hjertet kommuniserer med thymuskjertelen, som vil fungere

optimalt når man begynner å praktisere viljen til det gode. Noe som gir fred, kjærlighet og rette menneskelige relasjoner. Det er et stort kvantesprang for mennesket å komme opp i hjertet. Det vekker opp  ”Jesusbarnet”, kristusbevisstheten, og fører mennesket til å bestige Vannmannens tidsalder.

 

Dette chakraet har 12 hjerteblader som er forbundet med de 12 stjernetegn og de fire elementer, og fungerer lik en Zodiak, der sjelskraften dveler i midten. Dette vil si at man kan arbeide med å åpne først de fire kunnskapsbladene (1. innvielse), så de fire offer- og kjærlighetsbladene (2. og 3. innvielse) også til slutt de fire viljes og visdomsbladene (3. og 4. innvielse).

 

Annen stråle er energien som kan vekke opp hjertechakraet gjennom å studere for motta høyere bevissthet, forståelse og lære å tenke med hjertet. Samt å tjene i kjærlighet til sine medmennesker. Annen stråle arbeider med planetene Jupiter og Solen. Hendene er også knyttet til hjertet gjennom denne strålen (Fiskenes tidsalders ved håndspålegging) der høyre hånd gir energi og venstre hånd tar imot energi. Når begge er like åpne er man i balanse mellom å gi og ta imot.

 

Blokkeringer, polariseringer og mer eller mindre avstengt hjerte gir:   

                                                

                  - føler seg sviktet

                  - frykt for nærhet med andre

                  - føler hat og bitterhet (forplanter seg  fra  nedre

                    chakra)  

                  - sorg og en følelse av å være separert

                  - minstre motstand vei, dovenskap

                  - nedlatende holdning til andre

                  - å stå ved siden av seg selv, ikke skjønne 

                    hva som foregår

 

Dette kan føre til sykdommer som er mer alvorlige, som:

                                     

                  - hjertelidelser m/hjerteinfarkt

                  - lungebetennelser og lungeemfysem

                  - betennelsestilstander i skuldre, armer, bryst

                    og på baksiden av hjertet.

                  - bryst kreft

 

Det er styrkende for hjertet å komme sammen i en gruppe med mennesker, som for eks. på tjeneste for menneskeheten og moder jord. Eller en fredsbevegelse der alle arbeider i fellesskap for en god sak. Det er også nødvendig å gå i naturen av og til, og sende lys til dyr, trær og moder jord for å styrke den grønne energien i hjertet.

 

En tilgivelsesprosess er også nødvendig for at hjertebladene skal åpne seg mer og mer. Til slutt vil man oppleve en ekstase i hjertet, og det gir en følelse av å sammensmelte med kristusbarnet. I øvelser påkalles fiolette flammen, som blir til gull gjennom alkymi i dette chakra. Så påkalles den lysegrønne flammen som fylles opp, for så å gå inn i hjertechakras dybde og kjerne. Affirmere på at “jeg trer inn i fellesskapet i mitt hjerte”.

        

”For det mennesket tenker med hjertet sitt, det er han”

 

Halschakra

Har forbindelse med det lavere mentale plan og eterlegemet gjennom hara.  Det er et kraftfullt senter for gjennomsnitts-mennesket,  og gir mulighet for mange til å rense og åpne for den klare mentale skaperevne og forståelse gjennom halschakra. 

 

Tredje stråle, aktivitet i formaspektet, har forbindelse med halschakra, som regnes for å være et aspekt av moderkraften. Strålen arbeider gjennom planetene Saturn og Jorden. Den gir derfor aktivitet gjennom personligheten i det kreative og skapende arbeide, når lavere begjær fra de tre nedre chakra løftes opp.

 

Skjoldbrukskjertelen arbeider gjennom halschakra. Energien dette senteret står i forbindelse med å uttrykke seg, selv-erkjennelse, verdighet,  viljen til å bryte gjennom illusjoner og negative tanker, være kreativ utover til verden og ha evnen til å lytte innover i seg selv og til andre mennesker.

 

Den skapende kraft kommer fra det 3. øyet, som forbinner kreativiteten til halschakra. Hvis det 3. øyet er urent, polarisert, eller blokkert, vil ikke den skapende kraften bli annet enn forvrengning og inneholde lavere form for kreativitet, fra harachakra.

                                                        

Halsen er bindeleddet, eller broen, mellom ”himmel og jord”, det åndelige plan og personlighetsplanet. Hvis man er utrygg i forhold til mennesker (og) eller det fysiske plan generelt, eller har liten tillitt til andre (seg selv) kan det være vanskelig å få energien gjennom halsen - fødselskanalen for moderkraften  og ned i de chakra som er knyttet til den fysiske verden. Man trenger vilje til å forandre livet sitt og viljen må hentes i forbindelse med halschakra.

 

Mange har blitt halshogd, (og) eller hengt i tidligere liv. Da de fikk ikke lov å bli hørt og kommunisere ut sin visdom. Dette førte til en dyp ufrihet som kan sitte i halsen i dette livet, og påføre en følelse av å ikke bli forstått og hørt. Det kan gi kvelningsfornemmelser (og) eller tørrhet i halsen når pasienten får kontakt med dette under en healingsprosess.

                                                -

Alt som projiseres ut ( eller holdes inne) gjennom halschakra som negative ord, får tilbakevirkende kraft, og kan føre til :

 

                  - halsinfeksjoner

                  - øreproblemer                                       

                  - tann og munnhulesykdommer

                  - smerter i kjeve og nakke

                  - lett for å briste ben i kroppen  

                  . motstand mot å tygge eller svelge føde

 

Polariseringer og urenheter i halsen kan gi:

 

                  - mistillit og utrygghet

                  - frykt for å si det man mener                   

                  - frykt for å snakke om følelser                            

                  - frykt og/eller avsky for sin

                    egen stemme                                

                  - fordømmelse og selvrettferdighet

                  - følelser av å være handlingslammet

                  - dårlig skjelneevne                

                  - liten vilje til å forandre livet sitt

 

Pusten er viktig for å aktivere halschakra og hjelpe med å trekke sjelsenergi gjennom halsen, slik at man kan aktivere skjoldbrukskjertlen, og stoffskiftet. Halsen er også bindeleddet til den fysiske kroppen (gjennom eterlegemet), slik at pusten naturlig kan nå hjertet/lungene, og vekke opp utrygge følelser i personlighetens tre nedre chakra. Arbeide som kan styrke halsen er f.eks.  å melde seg på et kreativt og skapende kurs, synge i sangkor og eller arbeide med overtonesang. I forbindelse med øvelser arbeides det med først fiolett flamme for å rense ut, så den lyseblå flammen som fylles opp og integrerer halsen.

 

         ” Du er der du fokuserer din energi og bevissthet”

 

Ajnachakra (3. øye)

Når sinnet får klarhet gjennom tankens plan, oppnår høyere forståelse og kommer i kontakt med årsakens verden, er det 3. øyet åpent. Man vil da se og forstå hvordan karma skapes, sette seg i forbindelse med akashiske opptegnelser, være clairvoyant, og fornemme fremtidsvisjoner. Våre fysiske øyne tar mot lyset fra den fysiske solen, vårt åndelige øye tar imot lyset fra den åndelige sentrale solen.

 

Når det 3. øyet er åpent, skaper det en evne til å se visjoner og derved få et overblikk over livet sitt. Dette chakra virker som en skjerm som utstråler skjønnhet og herlighet. Det er forbundet med halschakra gjennom en skapende energitråd. Det gir derfor tilgang til stor kreativitet og skapende evner om det 3. øyet er renset og åpnet. Med urenhet og ubearbeidede følelser i de nedre chakraene, vil kreativiteten bli forvrengt og uren, eller handlingslammet.

 

Det 3. øye blir også kalt den feminine ”mesterkjertel”. Det betyr at når moderøyet åpnes blir alt lys, og Venus gjennom Tyren lyser opp alt. Man får toleranse og tålmodighet og ser med kjærlighet på seg selv og andre mennesker. Ikke før etter 3. innvielse får man full åpning gjennom en oppvekkelse av alle de syv endokrine kjertlene, som så vil samarbeide i balanse og harmoni.

                                     

”Det jeg ser gjennom mitt venstre øye, er menneskeheten. Det jeg ser gjennom mitt høyre øye, er sjelen. Og det jeg ser gjennom mitt 3. øye, er ånden”. Når disse tre øyne ser samtidig, ser man den Guddommelige hensikt og skapende intelligens, som forbinner hodet og hjertet.

 

Pannechakra styres også av den femte stråle og står i kontakt med hypofysekjertelen.  Den arbeider gjennom Venus som har å gjøre med den konkrete tankeevnen, logisk sans, sunn fornuft, skarpt intellekt og analyseringsevner. Dette er den maskuline delen. Den feminine delen er opptatt av å se visjonen, abstrakt tankeevne, intuisjon, visualisering, arbeide med symboltolkning, drømmetydning og farger.

 

For at det skal foregå en naturlig utvikling og åpning i pannechakra, er det viktig å parallelt arbeide med sine nedre chakraer som står i forbindelse med personligheten og det fysiske livet i formverdenen for å ikke miste jordforbindelsen.

 

Ved naturlig renselse og sentrering av de fire nedre chakra, begynner også 3. øyet sin åpningsfase. En fare ligger i falsk åpning, gjennom narkotiske stoffer eller andre rusmidler som kunstig stimulerer det 3. øyet. Man vil da fortsatt ha blokkeringer og urenheter i solar plexus, hara, rot, og kan komme til å se ”sitt eget helvete” og få sterk frykt og angst.                                                                                    

 

Sykdommer og problemer som kan oppstå ved ubalanse eller urenhet i det 3. øyet er:             

 

                  - manglende tilgivelse der man ikke ser klart sin      

                    delaktighet i personlig karma

                  - dype depresjoner, da det 3. øyet er formørket

                  - selvmordstanker  

                  - sinnslidelser

 

Ved å holde igjen, i frykt for åpning av det tredje øyet kan det oppstå:

 

                  - sterke hodesmerter

                  - migrene

                  - hjerneblødning 

 

For å hjelpe dette chakra og åpne seg naturlig, er det nødvendig å utvide bevisstheten gjennom å studere mental og høyere mental og åndelig esoterisk kunnskap. Dette vekker opp forståelse av de åndelige lover, karma, det indre univers, og det ytre univers osv. Man kan også trene seg opp til å visualisere lyset ved meditasjon og konsentrere seg om å bringe lys inn i punktet mellom øyenbrynene.

 

Det er også viktig å rense ut gammelt begjær og urene følelser i vannet, fordi hara representerer motsatsen til det 3. øye.

 

” Ditt visdomsmøye åpnes ikke helt, før du har sett deg selv gjennom alle slør, akseptert og tilgitt deg selv og alle som har såret deg i dette livet.”   

                  

 

Kronechakra

Dette chakra står i forbindelse med ånd, vilje, kosmisk bevissthet og enhet, Kronechakra arbeider gjennom pinealkjertelen. Planet er det Atmiske. Det har den høyeste vibrasjon med en tusenbladers lotus. Første stråle arbeider gjennom kronechakra  og planeten Pluto og Vulcan

(en skjult planet). Strålen gir mulighet for mot, indre styrke, fryktløshet, vilje til å lede, ha overblikk, fokus, og følge Guds viljes hensikt gjennom ånd. Tankeenergien fra sjelen (det kausale plan) sender ned energi via kronechakra. Gjennom åndedrettet vil ånd kunne aktiveres, men virker passiv inntil den treffer flammen i hjertet som da skaper kristusbevisstheten.              

 

Gjennomsnittsmennesket har ikke noe forhold til dette chakra, da det ikke føler Gud, og ikke tror på Gud. Derfor har det ingen tilgang til sitt høyere selv, gjennom den Guddommelige kraften. Etter 3. innvielse åpner kronechakraet seg helt opp og det høyere selv kan ta kontroll over den fysiske personlighet.

                                     

Dette chakra gir tilgang til hele skapelsen og de oppstegne mestrenes sfærer. Man kan også få kontakt med sin egen kanal, ved å fornemme, eller høre sitt høyere selv (sjelen), noe  som gir en stor trygghet i forhold til Gud.

 

Herfra kan man føle seg som en del av uendeligheten, skjønnheten i skapelsen, og ha indre fred med seg selv. Man vet at man er en del av alt som er skapt, og tviler ikke mer på sin egen tilknytning til sitt høyere selv, eller sin egen evne til å kanalisere visdom fra de Guddommelige sfærer.

 

Fra kronechakra flyter inspirasjonen og tankenergi inn gjennom bevisstheten og gir handlekraft og skapende evner. Har man ikke jordforbindelse og tilstedeværelse i det fysiske livet, vil man ikke kunne handle eller skape noe (utover) i den fysiske verden. Det kan gi problemer som:

 

” jeg gjør ikke det som intuisjonen min ønsker av meg, for da må jeg forandre på det livet jeg lever i dag”

                                     

” jeg tør ikke slippe tryggheten i den materielle verden eller til de menneskene jeg er knyttet til”

 

” jeg kan ikke flytte fra mannen min, på grunn av barna mine” osv.

                                                                           

Søvnproblemer kan også oppstå her hvis man har vanskeligheter med å slippe kontrollen i rotchakra, og ”sveve i Gud” uten holdepunkt.

                                              

Oppvekkelsen av det 3. øyet (hypofysen), som er den feminine mesterkjertel og krone (pinealkjertelen) som er den maskuline mesterkjertel, fører til åpning av en tredje kjertel i bakhodet, medulla oblongata, som skaper et lystriangel og vekker opp kundalinikraften, moderkraften i rotchakra. Den hvite ilden reiser seg og man er på vei hjem !

 

Tren opp din kanal ved å lytte innover, i meditasjon, og skriv ned den informasjon du mottar. Du kan for eksempel spørre ditt høyere selv om en problemstilling. Det kan være vanskelig i begynnelsen å stole på det svaret man mottar. Det kreves derfor lang trening. Vær observant ved kanalisering fra ditt høyere selv eller andre mestre. Rens, sentrere, jord energien (fra krone - ånd, hjerte - sjel, hara - materie og til omega under føttene)  mediterer, og åpne triaden før man healer  eller arbeider med andre mennesker. Dette for å unngå tiltrekking av lavere astrale guider som utgir seg for å være fra lyset osv.

 

” Hvis man slipper alle sine bekymringer og stoler på sitt høyere selv, vil hjertet begynne å synge og plutselig kan man skrive, kanalisere sitt høyere selv, heale og holde inspirerende foredrag og kurs.”

 

 

De to høyere chakra - Omega chakra

Omegachakra er et senter som ikke er koblet til kjertlene, slik de syv andre sentrene er. Omega kommuniserer med mellomkjøttet, anus og føttene. Det kan nås ved å visualisere eller tenke på en hvit stjerne under føttene. Chakraet står for summen av materien, som innebærer at alt man har av fornektelser, skyldfølelser og skamfølelser. Det kan være knyttet opp til mange liv hvor man har følt seg som et offer for sine omgivelser og for andre mennesker.

                                     

Fornektelse av sin kvinnekraft og seksuelt begjær tilhører den ”mindreverdige” kvinnekraften. Dette innebærer at kvinnekraften har blitt fratatt sin kraft gjennom å gi fra seg eller skamme seg over sin seksualkraft. Omega kan også settes i forbindelse med den skjulte Isis.

 

Dette chakra kan ikke åpnes helt før man har avslørt sine tyngste mønstre, som er knyttet til det motsatte kjønn. Det betyr at kvinner må akseptere den indre mannen i seg selv og lære å elske han, og menn må akseptere den indre kvinnen i seg selv og lære å elske henne. Deretter må man begynne å akseptere og elske det man tidligere fornektet i seg selv, og til slutt våge å slippe det fri gjennom føttene.

 

I omega er det også en port tilknyttet moder jords sjel. Når man føler kjærlighet til jorden - vil man ønske å leve rent, da renhet og trygghet er knyttet til omega. Man vil også få fokus på å rense seg i kropp og sinn.                        

 

Dette vil gjøre at man virkelig begynner å forstå det andre kjønn, og ønske å samarbeide ved sammensmelting. Dette gir forening av alfastjernen over hodet, og omegastjernen under føttene, og av fader Gud og moder Gud. Moder Jords sjel (jordens hjerte) kan da arbeide gjennom det åpnede omega. Man må ha foretatt flere innvielser og mottat det  indre bryllup for å kunne arbeide optimalt med alfa- og omegachakraet.

 

Hvis dette chakra er delvis eller helt stengt, vil det kunne gi:

 

         - kalde føtter, eller væske og smerter i føttene

         - leve i et kaos i livet og føle seg som et offer

         - Problemer med mellomkjøttet, eller endetarmen

                                              

Ved å arbeide med åpning og lys i omega gjennom Den nye tidsalders healing, vil den ”mindreverdige” kvinnedelen kunne frigjøres i en selv, og dette vil hjelpe til med å rense moder jord. Dette vil igjen gjøre at man får et kjærlig forhold til sin kropp. Det er også helt avgjørende for at man skal bli fullt opplyst - da man må ha lys i begge ender.

 

Be om hjelp fra moder Omega og si; - jeg åpner min omegaport til moder jords hjerte. Bevisstgjør føttene og forestill deg at en hvit stjerne lyser dem opp. Be så om å slippe ut (gjennom porten) de følelsene som har tung energi, ved å si: - jeg frigjør nå min skam for............ eller min skyldfølelse rettet mot........... Eller, - jeg slutter å fornekte.............Be så moder jord å transformere det om
til lys.

Alfachakra

Er et høyere aspekt av kronechakra og står enda sterkere i forbindelse med ånd, monade og første stråle (Guds vilje). Ved å bevisstgjøre stjernen over hodet, åpner man for den Guddommelige fader-energinen. Den streber etter å forene seg med moderenergien, gjennom Omega chakra, stjernen under føttene. I foreningen skapes en syntese, der man blir løftet opp og føler oppstandelsen gjennom

                                              

kontakt med ånd (det maskuline) og moder jords hjerte (det feminine) materien/jord, gjennom fader og moder Gud. Kundalinikraften (moderenergien) løftes da, fordi den har et ønske om å smelte sammen med faderenergien.

 

Ida-kanalen, den venstre delen av kundalini, er forbundet med månen. Pingala-kanalen, den høyre delen, av kundhalini, er forbunnet med solen. De stiger opp i en spiralbevegelse langs ryggmargen og kalles Sushumna-kanalen. Den leder en strøm opp til hvert sitt nesbor. Ida ender i venstre nesebor og Pingala i høyre. Det er derfor det er så effektivt å puste gjennom nesen i healingarbeide for å vekke opp kundahlini på en naturlig måte. Man går da gjennom en modnings-prosess i utrensing og åpning av chakraene. Da vil kundalinikraften ikke forårsake skade i chakra-systemet eller et fall i mørket, hvor negative krefter og  dyrisk begjær råder. De sies at Kundalini må vekkes opp syv ganger, eller at den må gå gjennom syv slør. Det betyr at den må gå gjennom alle de syv chakraenes slør og materie for å vekkes på de høyeste plan.

 
Det overnevnte materiealet om chakraene er utdrag fra grunnkompendiet i Den nye tidsalders healing. Det er skrevet ut fra kunnskap og erfaring av Kathrine Gyldenrose.
 

I en aura veiledning arbeider vi med å finne dine indre kvaliteter som vises i din aura.
 
Vi går først inn på dine chakra som viser hvordan du bruker dine evner til fordel eller begrensning i ditt liv.
 
Jeg kontakter ditt høyere selv(sjelen) som formidler muligheter og veier du kan gå fremover, men husk du har den frie vilje til å velge hvordan du vil bruke de muligheter som den åndelige verden gir deg.
 
Rafael gyldenrose - Tlf 90113102 mail rafaelgy@broadpark.no