Rosefestivalen
Program til Rosefestivalen
Påmelding og kontakt
Mat på Rosefestivalen
festivalen jordenslys i media

aaseportrett.jpg

 

Aase Wahl er født i Oslo en junikveld 1948, har 5 barn og barnebarn 8 er på vei. Som barn følte hun seg som en fremmed, sart, sky og sårbar. Som 20 åring kjente hun en økende indre ild, en sterk idealistisk kraft, hun ville bidra til å forbedre verden! Høsten 1969 kom hun over litteratur om farene ved bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Jorden, naturen, var i ferd med å dø på grunn av menneskets misbruk. Dette ble hennes store oppvåkning som medansvarlig for helheten gjennom eget liv.

Hun gikk fra gymnas til utdanning på Universitetet i Oslo: filosofi, kunsthistorie, pedagogikk, og gikk videre til sosialhøyskole. Så var det ut i felten.

Hun arbeidet noen år i diverse offentlige etater, og etter en «åpenbaring», et syn, i 1980 ble det en stadig mer krevende å leve i to dimensjoner parallelt. Hun forsto at livet hadde en skjult oppgave for henne: hjelpe en ny tid fram gjennom bevissthet. Fokuset var på den tiden det nye søster-broderskapet, hjertets vei. Møtene med mennesker som levde i velferdsstatens skygger, ga spirituelle inspirasjoner som viste stien videre. Det skulle handle om hjertenes forening, foredling av tankene, forfinelse av følelseslivet og samle dette til balanse og en vilje ledet innenifra. Hun samlet sine erkjennelser i et lite hefte høsten 1986 og deretter åpnet det seg stadig nye oppgaver og utfordringer i hennes jordiske liv.

Den indre ledelse økte i intensitet og tydelighet. Helt i starten på sin indre vei (slutten av 1970tallet) fant hun støtte i Rudolf Steiners litteratur om Kristi gjenkomst i det eteriske og en ny tids fødsel. Foruten antroposofiske studier gjennom 20 år tok hun verdenstjenerutdanningen ved Den Gyldne Cirkel (1996-98) og lærte seg etter hvert noen nye metoder som Auratransformasjon, Dyretolkning, Transcendental meditasjon. Hun finner ingen motsetninger, kun ulike innfallsvinkler og ulike veier.

Hun har deltatt i radioprogrammer, skrevet diverse innlegg i aviser og blader samt skrevet en bok sammen med en autistisk mann «Treet. En historie om autisme, uforstand og forvandling». Disse offentlige bidrag er gitt for å styrke framveksten av et nytt menneskesyn.

Det har også blitt flere besøk på høyskoler og andre steder rundt om i landet, sammen med han som har autismeproblematikk. Kontakten og kommunikasjonen med ham ble del av hennes egen utviklingsvei og utvikling av evnen til å lytte bakenfor fasader, se bortenfor det ytre og bruke sjelespråk som kommunikasjonsmiddels, 1987-

Aase legger stor vekt på estetisk utvikling og er opptatt av det fysiske miljøets utforming og betydning i valg av farger og former. Personlig har hun glede av tegning, maling, skriftlige uttrykk, skape stemninger i rom og lytte gjennom stillhet, skape en poetisk atmosfære..

I dag brenner fortsatt hennes hjerte for det sanne søster-broderskap, det som inkluderer dyrene, naturen, den levende planeten jorden. Mennesket må ta valg, styrke viljen og tro mer på sin individuelle indre kraft og dennes store betydning.

www.lysbroen.net