Gyldenrose esoteriske senter

Terapeuter utdannet på senteret

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

healing.jpg

Terapeuter utdannet ved Gyldenrose esoteriske senter siden 2004
 
Vi har utdannet flere terapeuter siden 1999, men den gangen var healingen kun rettet mot forståelse av personlighetens trossystemer og mønstre. Det var kun tre deler.
 
Vi har derfor valgt å legge ut kun de elever som har fullført alle delene i alt fem deler, først rettet mot personlighetens forståelse av karma og trosmønstre gjennom åndelig psykologi. For i de to siste delene å rette seg mot sjel og ånd gjennom sjelsterapi, stjelsclairvoyanse og arbeide med å skape verktøy som kan forene triadene, især, mellom sjelen og personligheten.
 
Terapeuter i Den nye tidsalderes esoteriske healing
 
 
Live Dybendal
Ørnen & Condorens hjerte      
Stangsgate 7, Hønefoss
e-mail: liva@rn.no           tlf  : 99250375
  
 
Nansy  M. Eliassen            tlf  :  90176247
Post boks 457,
1502 Moss
 
 
Kari Hestnes                     tlf   : 61332556
Helgumsdalen 11            
2750 Gran
 
 
Åse Blaadammen            tlf    :  62819544
Alveveien 22                  mob :  93453334
 
 
Heidi Thorset                   tlf    :  22268009
Manglerudveien 116          mob :  95869135
0678 Osllo
 
 
Una Lepsøy                      tlf  :   99522716
Berglyveien 16 b,
1262 Oslo
 
 
Vidar Aasum                    tlf    :  37274838
4770 Øvåg                       mob :  90861355
e-mail: vidar.aasum@tele2.no
 
 
Åsta Aasum                      mob :  95890084
Måltrostveien 8 a
4626 Kristiansand S.
 
 
 
Sissel Larsen                     mob :  98680578     
Konvallstien 14
3490 Klokkarstua
 
 
Linda Haagensen               mob :  90913839
Oppsalstubben 6
0685 Oslo
 
 
Linda Aronsen                   mob :  92281818
Moløkka
1827 Hobøl
 
 
Janne Pettersen                      mob : 97194645
Postboks 222
9991 Båtsfjord
 
 
Bente Danielsen                  tlf:  67051395
Mostubben 38                 mobil:  45217093
1482 Nittedal
 
 
Kristin Tiili                         mob :  95059685
Røa Terrasse 1
0755 Oslo 
 
 
Monica Roen                       mob:  90738439
Taarudøverjordet
2640 Vinstra
 
 
Inger Nordquist                    mob : 40011657
Louisenlund
0287 Oslo
 
 
Annet E. Bystrøm                 mob :  97717482
Ingaveien 139
1912 Enebakk
 
 
Nils Olav Skattebok               mob :  95943936
Kvitebergveien 10
2900 Fagernes
 
 
May Opsvik                           mob : 21943790
Borger Withs gate 15
0482 Oslo
 
 
Anna Maria Tvete                  mob :  93468924
Kampheimveien 27,
0685 Oslo
 
 
Anita Thoen                         mob :  41520210
Vassfarvegen 2
3540 Nesbyen
 
 
Gitte Gjønland                      mob : 92225889
Gamleveien 291
2624 Lillehammer
 
 
Anne Mette Lihagen Berge     mob : 91539482
Sørre Høgda
2910 Aurtdal
 
 
Linda Kirana Borch Flatebø    mob : 91727886
Lineaveien 71,                     tlf    : 62112734
2408 Elverum
 
 
Gjermund Ringen                 tlf     : 46625816
Kirkebakka 56,                    mobil : 91799578
2879 Odnes
 

 

Enter supporting content here