Gyldenrose esoteriske senter

kanaliseringer

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen


Kanalisert den 1.1.2017

Kjære rosen og stjerner på jorden! Alt er såre godt. Den gamle verden faller mer og mer fra hverandre og angrepene mellom egokreftene tilspisser seg i denne tiden og dette året. men dere vet at dere ikke er en del av denne verden, selv om det er smertefullt for mange å se den  gamle verden med sine lidelser og smerter utspille seg på verdens sene. Det er som dere vet er nødvendig for å vekke menneskenes hjerter og deres indre lys. Personlighetens ego må slippe mer av sin selvsentrerte selvopptatthet og fokus på seg selv og sitt begjær og egovilje.

Egoviljen må mer og mer synlig og flere ser menneskenes holdninger i den kollektive bevisstheten tydeligere i seg selv, i land og verdensledere, som svinger fra ytre venstre og feminin bevissthet til ytre høyre maskulin bevissthet. Alle ytterpunkter skaper motvekter i motsetningene. For mye av den ubalanserte maskuline ytre høyre, gir kritikk, småskårenhet, strenghet, krigersk sinn og mangel på empati. For mye av den ubalanserte feminine bevissthet ytre venstre, skaper offer, selvmedlidenhet, forvirring, uklarhet, naivitet og identifikasjon med lidelsen, slik at man selv blir den.

Det gjelder å finne balansen og samarbeide i begge retninger i deres eget sinn, hjerte og bevissthet og på det indre og ytre plan, derved gjenvinne balansen i midten. Det må skje i dypet av folkesjelen gjennom forvandling og transformasjon i kulturer, politikk, religion, økonomi, terapi, kuns og kultur, mm....og derved forstå at de kosmiske stråler påvirker de syv hovedstråler (gjennom chakraene) der de oppstegne mestrene, nå arbeider med syntese på alle plan.

Syntese (forening av mangfoldet til en helhet) tvinger verden og menneskeheten til å ta nye retninger som fortsetter dette år og fremover, finner nye veier, deler kunnskap, nye løsninger, og samarbeider på tvers oppe og nedre, høyre og venstre, for å finne balansen i midten.

I hjertets fellesskap ser dere at dere er en del av hverandre og at det kun er en Gud, en menneskehet og en jord. De høyere mentale med skapende bevissthet i samklange med deres høyere selv og deres lysende guider, påvirker gruppebevisstheten og er i kontakt med hjerters nettverk på jorden.

Det er den grønne bølge av bevissthet som fortsetter å strømme videre rundt jorden, vekker stadig flere og styrkes på jorden gjennom dere sjeler som tenker helhetlig og søker balanse med visdom og enhetsbevissthet i hjertet. En verden der Gud i hjertet kan komme nærmere og åpne for nærvær og Kristus sin tilsynekomst på jorden.

Kjærlighetens budbringere, er rosene på jorden som bærer Kristusseglet i hjertet. De kan være skjulte og arbeide alene, mens andre arbeider i grupper, (noe vi håper det blir flere av, da det i det felles rosehjerte, det kan felles ned kosmiske roseenergier av syntese) alle rosene på jorden, er mottakere av guddommelig nærvær av ren kjærlighet mellom ånd, sjel og personlighet. De feller ned gjennom seg, guddommelig nærvær av 'himmelen på jorden' gjennom å gi næring til moder jords bevissthet og de tre nedre verdener som menneskene utvikler seg gjennom.

Det er dere som føler seg kallet til rosearbeidet på jorden, vi rosemestre på Venus og i tjenestetemplet Sirius,(og har sett resultater) håper vil fortsette å løfte frem den indre skjønnhet og vilje til kjærlighet ved å åpne menneskenes sinn, øyne og hjerter, for å ta vare på jordens ressurser. Rosene på jorden er voktere som gjennom å ha kontakt med rosemestrene på Venus, skaper næring av ren kjærlighet (gjennom roseenergien) til mangfoldet og gi guddommelig nærvær i plante-, dyre- og menneskeriktet, ellers ville jorden bli gold og dø i mangel på kjærlighet.

Rosemestrene på Venus arbeider gjennom de mottakere av hjerter på jorden som renser den dyriske bevisstheten av grådighet som hersker på jorden. Søker å gi tilbake i takknemlighet til jordens bevissthet. Hjelpe menneskenes bevissthet å se og forstå at å stjele fra jorden (som det har blitt gjort i langt tid), utarmer og tapper henne og forurenser hennes legemer. Menneskenes hakkete og kantede tankeformer, stikkende og illeluktende følelser, begjær og sykdommer, skaper mange naturkatastrofer som vil fortsette å riste i stormer og skjelv gjennom renselse av jordens aura og mennskenes kollektive bevissthet.

De aktiverte rosene på jorden, vet at de må starte med seg selv og sitt indre univers, for å komme i samklang med moder jords hjerte og den indre oppstigning. Rosene et trent til å forstå menneskenes bevissthet, deres relasjoner, smerter og lidelser, men søker ikke å identifisere seg, da de vet at de er sjelen og personligheten er forgjengelig. De som andre lysarbeidere og lysgrupper på jorden, har ikke mestret alle sine chakraer og farger, men lysets mestre og deres guddommelige selv bruker dere som dere er, og sender gjennom de farger og bevisstheter dere har lyst opp og bevisstgjort og løftet i vibrasjon med sjelens identitet og aura i kausallegemet.

Vi søker å stimmulere og vekke flere roser på jorden, som ønsker å være roseporter og søyler mellom himmel og jord, alfa og omega. Skape roseveier gjennom sitt rosehjerte. Vekke menneskenes indre skjønnhet og kjærlighet til indre aksept og kjærlighet til seg selv og forståelsen av å dele hjerte med menneskeheten og verden. Hjelpe deres menneskelige jeg til å starte oppvåkningen og helliggjørelsen som renser ut egobegjær. Det egobegjær som søker å tilfredstille seg selv og støtte den fallende moral og de dårlige vaner, som sniker seg inn med sine elementaler og slører igjen gjennom tv, serier, filmer, reklame, spill, sosiale nettverk, tunge kjøttvibrasjoner..med mer.

Tekniske og falne dyriske elementaler (negative trossystemer som dere identifiserer dere med) tar fra menneskene deres lys og vilje til å bli forent med sin guddommelig bevissthet slører igjen, og dere ser ikke og føler ikke dere selv som lysende sjeler. Det hjelper ikke å være åndelig bevisst og samtidig leve et liv der personligheten faller ned for liten vilje til å stå imot den gamle verden som er skapt av mørket.

Gå ut av komfortsonen kjære vakre menneske, og se at den delen av personligheten som ikke føler dere elsket, god nok, verdig nok, vakker nok, ren nok, frisk nok mm....trenger å si 'ja' til å la deres guddomelig lys forløse det mørket. Gjennom å si ja - starter forvandlingen til bli helere og mer integrert i deres vakre lysende guddommelige sjel som dere egentlig er. Hel og helbredet.

Vi velsigner dere og gleder oss til de lysende, åpne og kjærlige hjerter, som sier 'ja' til å gi av seg selv dette året, slik at vi kan arbeide gjennom dere, i dette året 2017 !

Kristusinspirasjon fra Kathrine Gyldenrose den 1.1.2017.

Hvis du ønsker å arbeide med roseenergien i en rosegruppe, ta gjerne kontakt med rosemødrene som holder rosegruppene hver måned i hvert stjernetegn, gjennom 12 innstrømninger i Norge og Danmark.

Oslo-Kathrine Gyldenrose; kathrine.gyldenrose@gmail.com
Båtsfjord-Janne Pettersen; jann-ol4@online.no
Tana-Line Larsen; larseline@gmail.com
Etne-Solveig Kaldheim; vitalsenteret@gmail.com
Jylland-Lise Maria Beuchert; lisemariabs@gmail.com
Jylland-Annette Hansen; annetteh@live.dk
København-Lene Pape; Lenepape@yahoo.dk

Ved interesse for egen rosegruppe på ditt hjemmsted, ta kontakt med Kathrine Gyldenrose. kathrine.gyldenrose@gmail.comInspirasjon gjennom Kathrine våren 2015.


Vi er deres brødre og søstre, mødre og fedre, som har vandret tidligere bland annet på jorden som vi elsker svært høyt. Våre hjerter og stråler strekker seg ut over jorden. En jord i sterk forvandling med store utfordringer gjennom ubalanse på mange plan. Det er denne dype smerte og ubalanse på jorden i menneskenes slaveri og tvangsmessige holdinger, fattigdom, hat og begjær som skaper forurensing og forandring i klimaet på jorden. Dere bør vite nå at deres tanker, følelser og levesett, må følge jordens utvikling og vibrasjoner. Gjør den ikke et blir det fullt kaos og smerte.


Jorden holder på å dø enkelte steder, av smerte og mangel på kjærlighet og samhørighet med mennesker. Det gir stor tørhet og nesten aldri nedbør lenger. Denne tørrhet, er mangel på fruktbarhet og feminine verdier, som gir mennesker med for mye av ild og brennende tørrhet, hardhet, og et krigersk sinne. 


Mange land har tjent seg rikte på å suge næring ut av jorden, skape velstand, det er nå tilbake-betaling på forskjellige måter. Når skal dere forstå at dere alle har forpliktelser i forhold til å hjelpe hverandre som brødre og søstre overalt på jorden. Det dere har skapt av verdier og ressurser er ikke kun deres, det har kostet og de rike landene har forurenset mest på jorden og skapt store klimaenringer. Støttet eller utført atomprøvespregninger, skapt destruktive våpen som nå er i hendene på desperate formørkede sjeler som ikke vil inn i den nye tiden.


Verden kan bedras og har gjort det gang på gang. Spørsmålet er om verden skal overleve denne gangen.


De fleste mennesker uansett nasjonalitet og religion lengter etter fred og frihet, men mange er slavebundet og har ingen frihet. Dere må ikke glemme at selv om et land er rikt en stund blir det alltid testet på å gi av seg selv og dele sine goder med sine brødre og søstere også utenfor landets grenser til verden. Det ligger en fredsflamme over Norden og den bærer i seg budskapet om fred, frihet, likeverd og demokratiske verdier. Den kaller på de hjerter som responderer, noen følger veien på flere plan, fysisk, følelsesmessig og mentalt, andre igjen responderer sjelelig og bygger opp sin indre fred og frihet på sitt sted og delere seg med verden.


Alle land og deres folkesjeler blir testet og fulgt nøye med av sivilisasjonens herre, nasjonenes erkeengler, og Kristus verdens herre. De søker å skape samklang med landene og folkegruppene/folkesjelene som skal integreres med den nye rotrasen.


Alle i denne rotrasen, må kjenne på sine fordommer, fremmed frykt, rasefrykt, religions frykt etc. Noen land har store forpliktelser og utligner sin gamle karma fra tidligere kriger på jorden, andre land skal vokse i antall og størrelse, andre land igjen skal tømmes for gamle sjeler som søker til land med tidligere forbindelser. Ingenting er slik det ser ut på overflaten. Det er kun en virkning av årsaker som er skapt av de sjeler som har misbrukt sin makt, sin tillit og ledet mennesker på ville veier. Mennesker har mistet sin gamle identitet, mistet sin gamle makt og verden brenner under deres føtter.


Men en del mennesker som er her `på besøk og deres brødre og søstre fra andre planeter og galakser, har kommet til unnsetning og stimulerer store gruppesjeler og noen enkeltindivider til å ta tilbake lysets gode vilje, intelligens, gruppebevisshet, fred og frihet i sitt indre for å bli fri fra dette slaveri. De blir ledestjerner i sine indre legemer, som påvirker store livsstrømmer på jorden. De kaller på dem så og si fordi har vært med å skapt disse i tidligere sykluser på jorden. Det er de som lyset kan gi større forpliktelser på jorden og ofte opererer i det skjulte.


Mitt hjerte gråter, for vi har alle en eller flere ganger vært på flukt og fulgt menneskestrømmer på jorden til ukjente destinasjoner. Vi kan fornemme dette i vårt indre hvilken smerte det har vært, og vi trenger å åpne for denne forståelsens lys som sjelen bærer på. Vi har alle en flyktning i oss selv, hvordan tar vi den imot den flykning ? Isolerer vi den, sender ut fordommer og frykt, aviser den, eller søker å hjelpe den til å finne tilbake til hjertet og helheten for å føle verdighet og bli inkludert.


Dette er en folkevandring og den vil øke med årene. Den kan ikke stoppes med ego viljer og avvisning. Alle land i Europa får tester på å samarbeide og dele de byrder som kommer deres vei.


Kjære, la oss sammen forenes i Kristusbevisstheten og i samklang løfte våre sjeler og hjerter og strekke hjertene ut i verden for å omfavne og nære alle de brødre og søstre som kaller på oss og søker næring, takk !


Kanalisert fra Kristusgruppens hjerte gjennom Lady Nada !
     

Året 2014


Kjære lysende sjeler på jorden ! Dette året stimuleres av den 7. stråle som søker å trenge gjennom illusjoner, maya og blendverk i de tre nedre verdener, mentalt, astral og eter/fysiske plan. De som søker å følge denne rytmiske stråle som skaper aktiv vilje og kjærlighet til broder og søsterskap på jorden og ser seg selv som en del av helheten, vil føle en ny optimistisk "vind" i seg selv og over jorden.


De som har motstand mot forandring, som ikke ønsker å slippe illusjoner som ikke gavner helheten, ikke ønsker struktur og orden i sine liv, og heller ser seg selv som offer i verden, uten å selv ta ansvar for å forandre sine tanker og handlinger, vil få stor motstand dette året. Allikevel kan energien forandre og styrke eterlegemet relativt raskt om man ønsker forvandling og ny bevissthet på dette plan. Imidlertid krever det mer forståelse og indre aksept for å forvandle astral- og metallegemet.


Det vil fortsatt være viktig å stimulere flere til å rense sin seksualkraft og det mørke som ligger gjennom opphopede illusjoner om skyld og skam der den falne enegien har gjort mannen og kvinnen i nedre triade (de tre nedre chakraer) fremmede for hverandre og frykt for nærhet og sårbarhet. Man gjennoppretter fallet ved at den 7. stråle renser og brenner vekk avstanden og skyld og skam, slik at mannen og kvinnen igjen kan finne tilbake i nedre triaden og skape en trygg og oppadgående vei til hjertet. Da vil fremmedfølelse og avstand opphøre. Nærhet og samhørighet mellom de elskede og de par som søker å holde kjærlighetsenergien som nærer jorden og menneskeheten gjenoppretter da fallet, og mørket må slippe mer og mer taket dette året.


Renere og høyere idelaer i forhold til menn og kvinner og deres kjærlighet, samarbeide og respekt for hverandre vil

gjøre at de ikke lenger behøver å være konkurrenter eller fiender på jorden.  


I menneskheten og verden vil det bli flere masse- demostrasjoner i Egypt og Midtøsten. Landet tvinges til å velge en ny retning, og en ny leder.  Det vil bli store omveltinger i forhold til været og vind og vann vil fortsette å flomme over og rense tanker og følelser som er forurenset fra mange kollektive tankeformer på jorden i store menneskemasser.


En ny epidemi strømmer frem i den kollektive bevisstheten der mange mennesker ikke kan få hjelp da de bakteriene de er angrepet av er resistente mot antibiotika.


Den store ubalansen i jordens magnetfelt fortsetter å skape store forskjeller i temperaturer i nord og syd og

Golfstrømmen vil langsomt endres, slik polene også vil endres over tid. 


Alt er såre godt kjære lysende venner, selv om det er store omveltinger mange steder på jorden og store flykningmasser som flytter på seg og mange lider.


Her i Norden trenger man flere som er villige til å åpne "lommeboken" og gi til de som er i nød. Flere vil oppfordres og stimuleres til å ta fadderbarn og bygge opp skoler og hjem for de mange har mistet alt. 


Si ja til forvandling og transformasjon med 7. stråle og ja til å stå i sannhetens lys, så vil ingen ytre negative krefter "blåse" dere over ende i denne tiden ! 


Velsignet er den av dere som gir av deres lys uten å være redd for konsekvensene !  


Inspirasjoner for året 2013

Kjære lysende sjeler på jorden, dette er et år med mye sjelelig vekst når mennesket deres har valgt sjelens vei fremfor den brede materialistiske vei. Mange vil forstå det Kong Harald formidlet på vegne av folket, - ta frem det beste i deg selv, bli deg selv og følge din egen vei. Men menneskeheten trenger å forstå hvordan de skal gjøre dette. Idealene må vises i menneskeheten og derfor må de åndelige orienterte mennesker nå leve etter dette for å være et sant menneske.

 

Dette er derfor et år der de åndelige orienterte mennesker som har valgte denne veien må ta fullt og helt ansvar for hvilke verdier de verdsetter høyest på veien sin, hvilke tanker de sender ut i verden som gir handlinger som enten støtter den nye tiden eller skaper enda mer kaos og frykt i den gamle verden. Forløsningen for dette årets vekst er selvstendighet og trygghet i lyset, og det å vise veien. La mennesket deres forstå at sjelen styrer dere med støtte opplyst fra ånden (fader, moder Gud).

 

Mennesket deres vil være like utilfreds dette året som før, men i år kan det velge å slutte å skrike eller gråte over all sin smerte og frykt. Dere har sett nok av den gamle verden og ønsker ikke lenger å leve i den. Den ser at verden bedras av begjærets materialistiske krefter og ser at verden smuldrer opp. Det gamle Europa tvinges i kne, for å se på sitt misbruk, de tvinges inn i nye trosmønstre som passer inn i den nye tiden i vannmannens tidsalder.  Som de åndelige lovene sier; Det vi begjærer, eier og holder på, må vi miste. Mens det vi setter fri kommer tilbake til oss.

 

I Midtøsten fortsetter de å føle misnøye med ”de gamle faraoer” som skal styre og bestemme over deres liv og frihet. De har også våknet til en ny verden selv om de ikke forstår helt hvilken retning de skal gå. Prisen er tilsynelatende høy, men det er kun en illusjon, som mennesket ditt må erkjenne selv om det kan føles smertefullt. Menneskets tanker og trossystemer vil bli tvunget til å endres i takt med den nye tiden.

 

Mennesket ditt vil se at det du trodde var sant egentlig er illusjoner og det de trodde var en illusjon vil bli sannhet i større og større grad. Sannhetens lys har startet å virke i deres sinn og på det mentale kollektive plan. Erkjenn at sinnet deres ønsker korreksjoner på all frykt og separatistiske tanker. Si ja til at sannhetens lys fra ånden som lyset opp sinnet og det mentale legeme.

 

Teppet på livets sene er dratt til side, og det dere ser kommer an på hva dere ønsker å se og derfor tror dere ser. Dere må se på verden uten lavere vurderinger og fordømmelser, deres egne tros-systemer og fordommer. Be om sannhetens lys og rette opp sinnet deres.

 

Verden har bedratt dere godt, mange har stått med et ben i hver leier lenge nok nå, den gamle verden og den nye verden. Det har vært viktig å oppleve, forstå og leve i begge disse verdener, men nå er tiden moden for å gi slipp og sette deres menneskelige sjel fri.

 

Dette året vil vise om dere klarer å trekke begge bena med dere inn i den nye verden som dere må hjelpe til å skape for menneskeheten, gjennom den måten dere lever deres liv på. Tiden er nå ! Den nye verden dere kjenner så godt fra det indre plan skal senkes dypere ned i menneskeheten og verden, vil dere ikke være med å skape denne verden ?, det tror vi nok dere ønsker kjære dere !

 

Ingen i deres ytre liv kan gi dere det dere egentlig mest av alt trenger, kjærlighet, fred og aksept. I år er starten på resten av deres liv til å tørre å leve i verden uten å identifisere dere med smerten og lidelsen i verden. Mennesket i dere vil bli akseptert fullt og helt av ånden deres ”indre mester” når det vandrer ut av en gamle smerte vei som deres menneskelige sjel har tatt på seg på jorden. Fortiden i den/de lange sykluser er nå over.

 

Mennesket deres vil ikke lenger finne fotfeste da den gamle tiden smuldres opp og om dere fortsatt prøver vil dere falle ned i glemselens mørke og kanskje ikke klare å reise dere igjen. Deres indre mester og mestrene som kjærlig leder dere, kan ikke bruke disse mennesker som budbringere og kanaler for kosmisk kjærlighet, visdom og kraft om de nekter å være en sjelsgjennomstrømmet personlighet, og heller tvinger seg selv til å følge sin egen destruktive vilje som nekter å gi slipp på den gamle tiden.

 

I år vil dere som ønsker å følge deres egen indre mester og sjel, ta plass i den nye verden og fylle den med deres indre sjelelige skapende oppgaver inspirert av den indre mester. Dere vil bli overrasket over hvor mye enklere og renere dere kan leve og finne indre fred, kjærlighet og glede. I år skal dere endelig bli denne stjerne-sol som løfter dere over alle personlige hindringer og som stråler i verden.

 

Mennesket deres er nå voksen fullt og helt på jorden og må ta dette ansvar det er å lede seg selv inn i sjelens verden. Endelig kan den ta denne verden i bruk. Den lar seg ikke lenger lede av hulkehistorier og identifiserer seg ikke lenger med de menneskehet som enda går i blinde og ikke ser at veien er målet. De står i en verden som smulder opp under bena deres og kases hit og dit uten holdepunkter i seg selv. Uharmoni og frykt som gir sykdom og smerte er deres lodd.

 

Dere som går veien kan lyse opp for dem og i år må dette lyset for verden lyses opp på de tyngre illusjonsplan og løfte de som har falt ned i glemselens dal, slik at de kan få lov først å se en ”liten bit” av den nye verden som gir dem håp og tro på fremtiden.

 

I år vil de sanne åndelige på jorden bli mer synlige i deres indre lys og flere og flere vil se dem og anerkjenne deres lys og derved anerkjenne dette lyset i seg selv.

 

”Mennesket ditt aksepteres og omsluttes av sjelen og sannhetens lys og kan endelig slå seg til hvile, samtidig som det sjelsgjennomstrømmede mennesket vil vekkes til aktivitet og handling i året 2013”.

 

Kanalisert gjennom Lady Nada av Cathrine Gyldenrose den 2. 1.2013

  

 

Inspirasjon den 11.11.12.

Kjære rosesjeler på jorden ! Vi ønsker dere velkommen til denne seremoni der vi skal være med å åpne en roseportal som forbereder energien 21.21.12. og 31.12.12.

 

Vi ser med glede på den utvikling menneskeheten nå går gjennom der de i større grad møter sine ”skygger” og tidligere erfaringer på jorden i et nytt lys fra deres sjels utviklingspunkt.

 

Roseportalen vil skape en åpning nå til å felle ned en forent roseflamme mellom solens hjerte Sirius, Venus og jordens hjerte og sjel.

 

Dere bærer på jordens bevissthet som dere vet og alle de pregninger som dere har aktivert i deres lange syklus på jorden. Flere sykluser (men ikke alle) ender nå dette år ved disse viktige portåpninger som nullstiller den gamle tiden og starter nye sykluser i dere. Det er alltid smertefullt å gi slipp på gammel bevissthet og personlige mønstre som har vært med dere i mange liv på jorden.

 

Det er særlig den gamle kampen mellom kvinner og menn i forhold til den lavere mentale bevissthet og følelses bevisstheten i nedre triaden (de tre nedre chakra) som nå

skal renses og forenes på en ny måte. Ikke kun enkeltvis men også kollektivt. Dette fordi rosemestrene ved Lady Rose/Venus gjennom sine voktere på jorden (også rosegruppene) renser seg og har trukket renhetens og skjønnhetens  kjærlighetens flamme nærmere jorden og personligheten i menneskene og i verden.

 

Alfa og Omega vokterne gjennom Solens hjerte, Sirius, her på Venus som er i inkarnasjon på jorden vil nå slippe den gamle motstand mellom sin feminine og maskuline polaritet, gjennom identiteten i ånd som har vegret seg for å ta ansvar og rense personligheten (det feminine prinsipp og støtte dette arbeidet. Omega vokterne og materien i menneskene og jordens bevissthet har vegret seg på å ta imot og skapt avvisning og kamper mot Alfa vokterne og det har vært vanskelig å skape harmoni og forent kjærlighet mellom motsetningens par på jorden.  Alfa og Omega vokterne har nå besluttet å nærme seg hverandre på en måte som sletter gammel bevissthet og kamper mellom den mentale og astrale energien som igjen skaper renselse i eteren og i jordens legemer. De slipper motsetningens par i større og større grad. Dette skaper syntese i menneskene som er åpne i sinn, hjerte og kropp og hjelper da menneskene og jorden i denne tid.

 

Dette vil da også skje i deres indre legemer slik at deres ånd Guddommelige bevissthet (alfa Solengelen) kan stige ned i sterkere grad og skape ny bevissthet og nye måter å forene deres chakraer og kropper. Vi ser med stor glede på flere tvillingpar nå på jorden som står i kampene selv om det har vært en stort trykk nå også fra destruktive krefter på jorden som ikke vil ha denne kjærlig og den energi som påvirker og skaper inspirasjoner og nøytraliserer avstand mellom motsetningenes par på jorden.  

 

Syntesens avatar - den avatariske strøm av hellig ånd, vil nå forankre seg gjennom nettopp at motsetningens par i alfa- og omegavokterne slipper nå sin motstand og smertekropper går mot harmonisering. 

 

La oss felle ned roseenergiene nå som skal forankre og støtte denne harmonisering og åpne roseportalen i deres sjeler, sinn, hjerter, og kropper til jordens hjerte. Vi forenes våre sjeler nå kjære elskede roser og rosegruppe ! og starter nedfellingen med rosens hellige åndsflamme !

 

Kjenne hvordan rosens hellige åndsenergi nå renser vekk smerte i ditt tankesinn der du ikke har kunnet ha tillit til forent kjærlighet og skape kjærlige forente tanker ! Vi forener vår felles rosegral med deres forente sinn - nå !

 

Rosens hellige ånds energi strømmer så videre inn i hjertet ditt

Og renser vekk motstand min kjære - mot din sårbarhet og vakre rosehjerte der du gjemmer minnet om din elskede som du ikke har trodd kunne bli til virkelighet i deg. Føl denne aksepten nå til din elskede ! Sammen starter dere å holde roseporten mellom dere

 

Vi forener rosegralen med våre hjerter og følelser nå – for å utvide roseporten ! Gralsenglene som får næring av deres kjærlighet aktiveres nå og stiger ut i verdens sjelen ! Rosens hellige ånds energi strømmer nå gjennom deres sårede motsetning i deg som du ikke har følt du kan stole på eller slippe kontroll for å miste deg selv som gammel personlighet

 

Føl han eller hun strømme mot deg som elskede menneske nå forenes med i deg - du gir da aksept og tar ansvar til at din indre og ytre mann og kvinne i deg kan tørre å oppdage hverandre på nytt i denne tid – for så å bli idealer for menneskene og verden !v

 

Vi forener rosegralen våre kjærlighetspar nå i forent personlighet - for å utvide og gi næring til roseporten !

 Den nedre buen i roseporten der Kjærlighets engler nå budbringer forent kosmisk rosekjærlighet og forankres i jorden !

 

Vi forener oss i jordens kosmiske rosehjerte for å forankre roseporten mellom øvre, midtre og nedre  buene nå ! Jordens devaer og engler aktiveres og bringer jordens legemer og våre gamle personligheter i harmonisering og fred fra Guds hjerte til jordens hjerte. Gjennom rosestrømmen og starter sin oppstigning og renselse før 21.12.12. og 31.12.12. Ta imot vår takknemlighet og velsignelse elskede sjeler !

 

 

2012 er året hvor det uforutsigbare kan bli forutsigbart, det avhenger av hva dere tror vil skje. Hvor dere og menneskeheten selv kan bestemme over deres skjebne, ved selv å velge deres egen vei, eller fortsette å la skjebnen kaste dere ut i store omveltninger. Dere kan velge mellom å arbeide med forvandlingens flamme og skape alkymi i dere selv, for så å gjøre det for verden, eller fortsette å holde på gamle fordommer og trossystemer som står for fall og som styrker mørkets krefter gjennom frykt og separasjon.

 

Hvilke forventinger du har til fremtiden og deg selv i dette året, avhenger av hva du tror på ! Tror du på en verden for fall, der verdens ende er nær, ligger sløret for dommedag tykt over jordens kollektive bevissthet, og du vil være med å holde mørket på jorden. Tror du på en fremtid der verden vil seire gjennom god vilje, samarbeidets ånd, og medfølende kjærlighet, vil dette styrke lyset på jorden.

 

Kampene står nå på jorden i avgjørende faser, hvem vil velge å sove, ikke ta ansvar for seg og jorden, lar mørket forsette å tynge og skape slør. Og hvem vil kjempe og gå veien sin selv for å ta ansvar og la lysets krefter seiere på jorden ? Det er spørsmålet vi stiller dette året. Og slutten av året er spesielt viktig i forhold til å kunne stå så støtt i sjelen, slik at dere kan ta ned den nye universelle harmoniserende forente kjærlighetskraften fra universets hjerte, som aldri har vært adskilt mellom det feminine og maskuline eller motsatssigende. Den Gyllne rose flammen skal nå felles ned og starter med støtte fra Rosegruppen den 8. og ved fullmånen den 9. januar 2012.

 

Noen lysgrupper på jorden, vil være med og forbrede port åpningene den 12.12.12 og den 21.12.12. Kampene går frem og tilbake nå og det er lett å falle ned i selvmedlidenhet, frykt og handlingslammelse, eller selvgodhet, der man er så viktig at man ikke behøver å løfte en finger for verden, det er det mørket ønsker for å la planeten og menneskeheten seile sin egen sjø.

 

Lysets mestre og engler er tettere på dere nå, enn noen gang før, sløret er tynnere mellom den åndelige verden og den materielle/fysiske verden, men dere blir stilt ovenfor nye utfordringer der nye katastrofer, terror og kriser spiller seg ut på verdens sene.

 

Sørg for og ikke leve dere inn i dette ”skuespillet” ikke identifisere dere med denne smerten, som separerer dere fra sjelen og ikke ser hensikten til skjebnen som kaster de som ”ikke ser og hører” ut i kaos. Strekk heller dere hjerte og hender ut i verden og tjen gjennom god vilje, medfølende kjærlighet og kunnskapens lys. Dere gjør det best ved å rense dere i denne tiden, rense kroppen og følelsene, slik at tankene kan bli renere og høyere og skape en renere og høyere verden på jorden.

 

I deres eget liv, vil det bli tydeligere for dere å se og gjennomskue de områdene dere ikke har mestret. Men å gjøre noe for å endre dette og fortsette og ”lukke øynene” og ikke endre seg, kan fort trekke dere ut i større kamper enn tidligere. Ved å gå gjennom utfordringene og ikke velge minste motstands vei men si ja til forvandling og transformasjon og ta ansvar, endre seg og sine tankeformer, skrifte ”spor” inn på sjelens vei, vil bli ekstra viktig dette året. Da en 12.000 års syklus er over. Hvordan vil du være med å forme den nye syklus ? La lyset seire i dere selv slik at lyset også kan seiere i verden !

 

Kanalisert gjennom Cathrine fra Kristusgruppens hjerte og fokus den 2.1.2012

 

 

Nedfelling av den feminine kosmiske 3. stråle kraften

 

I denne tiden med trykk på den 11.11.11. der porten til den levende kjærlighet, mellom alfa og omega, roseenergien

fra moderkraften  3. stråle stiger ned kollektivt og renser nedre triade, samt baner veien helt ned i materien, gjennom

omega og kollektivt gjennom jordens magnetfelt til jordens hjerte.

 

Rosemestrene fra Venus, overfører en avatarisk strøm til de sjeler på jorden som bærer roseenergien som kan forankre roseveien fra sitt rosehjerte til i nedre triade (de nedre chakra) og videre gjennom omega (føttene) porten til moder jord sin sjel.

 

Roseenergien renser og løfter negative trossystemer på penger og negative trossystemer rundt seksualkraften og andre typer lavere begjær og instinkter mot høyere idealer og renere relasjoner i nedre triade, som representerer ytre relasjoner i menneskeheten og verden.

 

Man kan si at den feminine rosekraftens tilsynekomst vil fortette renselsen av jordens kollektive mentale-, astrale- og eteriske bevissthet og forankre rosens tilsynekomst, gjennom å frembringe de feminine verdier av levende kjærlighet i det som er skapt i formverdenen. 3. stråle - moderkraften, gjennom rosegruppen på jorden, ønsker å fortsette med nedfelling og skape et hjem for rosetemplet, kjærlighetstemplet på jorden.

 

I rosens tjeneste kanalisert fra Lady Nada.

 

 

Gyldenrose esoteriske senter arrangerer sjelens pilgrimsreise til Israel og Jerusalem fra 8.-13. september 2011; Sjelens ”pilgrimsreise” er en reise fra den gamle tiden inn i nåtiden og forberedelse til 2012 for fremtiden. Man går fra personlighet til sjel gjennom åndens påvirkning transformasjon.

 

De som blir med former et gralshjerte for Kristus og gjennom Gyldenrose esoteriske senter, arbeider vi med forberedelse til 2012 og nedfelling av den nye innstrømming av en felles guddommelige levende kjærlighet mellom alfa og omega, indre mann og kvinne i hjertene.

 

Inspirasjon fra Cathrine 3. mai 2011

 

Den 6. stråles energi i nærvær av Lady Nada (Magdalena) gjennom sin oppgave å holde den nedre triade som hjelper mennesket i sin utviking mot guddommelig-gjøring av de tre nedre chakra - forvandles nå gjennom 7. stråles kollektive forenende kjærlighet i denne tid.

 

Fiskenes tidsalder gjennom 6. stråle og Fiskene som er 12 stråle og omega-porten skal nå hjelpe til med å lukke porten til det onde – den negative dualitet mellom den feminine og maskuline kraft. Rense den falne kvinnen som har vært bunnet og slippe henne fri fra de negative trossystemene i de ”gamle” religionene og tankeformene som ligger over Israel og Midtøsten.

 

Den forente guddommelige kjærlighet mellom det feminine og maskuline har aldri på det indre plan vært i dualitet mellom det feminine og maskuline, og skal nå med forankring i Israel møte den nye tiden. Vi setter den gamle feminine og maskuline energien fri og åpner for en dypere innstrømming i forent kjærlighetmellom alfa og omega, alfa og omega vokterne vil hjelpe til med åpning og nedtransformering fra sentralsolen  - Guds hjerte – Sirius (moder jords sjel) til våre hjerter og jordens hjerte i forbindelse med 2012.

 

Omega og Fiskene gjennom Jomfruens renhet i september med forbindelse med fullmånen i Jomfruen og Solen i Fiskene skal forløse mer av den negative separasjons muren mellom de tre religioner islam, kristendommen og Jødedommen. Og den separasjon og fravær av den rene feminine bevissthet

og oppreise kvinne som skal hjelpe til med rensing og fornyelse av de ovennevnte religioner og starte en integrasjon mellom dem.

 

Tillegg til inspirasjon i juni.

En gjenoppvekking av rosetemplet er også ment å aktiveres over Midtøsten og Saudi Arabia, til andre lystempler fra de indre plan til manifestering på det ytre plan når tiden er inne.

 

Vi kaller på dere som har en nær tilknytning til Kristus, jordens mester Jesus og Lady Nada (Magdalena) og som er opptatt av å tjene menneskeheten og verden.

 

 

Roseveien

Vi som er rosemestrene har en seremoni der vi samles rundt en stor rose. Denne rosen er nesten foldet sammen. Den symboliserer den sammenlukkede rose i våre hjerter, når vi beskytter oss og når vi har gitt opp håpet om kjærlighet og sammensmeltning mellom tvillingsjeler og kjærligheten til oss selv.

 

Vår oppgave er å åpne denne rosen og få bladene til å folde seg ut. Vi påkaller den rene guddommelige moder Gud fra skapelsen. Den rene feminine kraft. Da merker vi når den store rosen i templet folder seg ut i gruppen. Den begynner å strømme ut i universet og mot jorden for de som er knyttet mot jorden. En dyp strøm som vekker den rene guddommelige feminine strøm. Vi løfter våre hender og går gjennom en seremoni før vi retter vår kraft utover fra universet og jorden.

 

Vi merker hvordan rosens kjærlighet går gjennom det kosmiske vann og vi velsigner dette kosmiske havet med rosens kjærlighet. Vi kan se hvordan det bølger ut i universet og vi gråter av kjærlighet for vi kan kjenne at det kosmiske vannet for liv og kjærlighet bølger ut til planetene og jorden med sin kjærlighet og renselse.

 

Vi ønsker flere prestinner som kan velsigne det kosmiske vannet og velsigne planetenes legemer som vi ser som et hav av astral energi. De prestinnene og mannlige hjelpere som går denne veien kan lære å velsigne jordens mentale, astrale og eteriske lag på jorden, slik at det kan bølge i harmoni og ikke slik som vi ser i dag der det er hakkete, kantete og energien går i uharmoni.

 

Så tenn deres lysgral og la rosen flyte på det kosmiske hav. La jorden få oppleve disse harmoniske roseenergiene. Det hjelper ikke kun å rense jorden med solånd og ild, som mange åndelige gjør på jorden i dag. Jorden må også ta tilbake sine kjærlighetsbølger og komme i harmoni med det kosmiske hav.

 

Vi ber på en spesiell dag som denne der vi sender gjennom det kardinale korset som også er vann at vi kan skape et hjem for vårt kjærlighetstempel på jorden.

 

Jeg kaller på alle menn og kvinner som ønsker å støtte rosens kjærlighet. Men det krever at de svarer ja til å søke indre ro i seg selv. Det er forpliktelser for å komme inn og delta i rosearbeidet på jorden. For e som ønsker å være en roseprestinne eller rosehjelper, må man si ja til å være en søyle av roseenergi på jorden.

 

Vi har ikke åpenbart disse hemmeligheter før nå da vi har ventet til rette tid, og med de som kan beskytte roseenergien på jorden. Vi har hatt disse rosene og Kristusmenn på jorden tidligere fra rosetemplet men i denne tiden trenger vi mange flere for å støtte energien.

 

Som dere vet er hele universet som et stort legeme og når rosebølgen går gjennom dette legemet får det kjærlighet gjennom hele seg med alle planetene, det er vår oppgave. Og bølgen går langt men hvis den ikke får mottagere blir planten tør og kald. Da blir det ikke den omsorg til andre mennesker som kommer fra dypet. Man kan ha kontakt med Gudsflammen på andre nivåer og føle seg forent med Gud men man får ikke den medfølelsen og derfor er det noen mestre som både har rosekjærlighet og solånden i hjertet. Og det er de mestre verden beundrer.

 

For de som kun har den maskuline del kan samle mange tilhørere men de som søker bare å komme hjem til Gud de søker ikke å skape himmelen på jorden. Men de som også har rosekjærligheten i seg ønsker at denne Kristus kjærlighet skal manifesteres på jorden også gjennom personlighet og kropp.

 

Jeg vil også i denne stund formidle at all kristushealing også den Jesus brukte var energi fra rosen. Den skapte de største mirakler i kroppen til mennesker for å bringe kropp og sjel i harmoni. Derfor ble mange kvinnelige mestre riktig gode til å formidle denne energi, og noen av dem hadde tidligere vært rosetemplet og var med for å bringe denne flammen inn den gang og slik de har gjort helt tilbake for 70.000 år siden og alle de tusen år som har gått der de stadig kom frem. Og hver gang en mannlig mester aksepterte dem, så benyttet de muligheten til å komme frem.

 

I rosetemplet var det 12 ledende prestinner og en mester som var valgt av de 12. De 12 fikk i oppgave å arbeide med 12 forskjellige energier og kommunisere med 12 grupper, steder og områder også i universet. De var eksperter på et hjerteblad selv om de arbeider med alle 12. De formidlet en sterk kraft gjennom dette hjerteblad. Da tenker vi ikke kun på hjertebladene i menneskeheten men også fra det kosmiske hjerteblad fra Gud som innholdt en fullkommen høy kjærlighet.

Dette er ny informasjon som vi tidligere ikke har fått lov til å fortelle fordi det har vært for sensitivt, men nå i dag kan vi formidle noe av dette.

 

Man formidler da denne kvalitet gjennom det kosmiske hjerteblad fra sin kosmiske bevissthet til det mennesket de merket at på en planet som hadde lidd mye og hatt en stor lidelse og hjertebladet hadde da begynt å åpne seg. F. eks tillitsbladet. Da rettet prestinnene en strøm ar kjærlighet (for de var forbundet med det kosmiske hjerteblad og alle de 12 hjerteblader til alle hjerter) til det menneskets hjerte da de hadde bedt om hjelp til Gud, mestre, engler og de bløtgjør dette hjerteblad for lidelse og smerte.

 

De var forbundet med en lyssøyle som var forbundet med Guds krone som funkler med 1000 lysende blad og midt inne i dette hellige ene lotus dveler den rene fullkomne hjerte som går ned i vårt tempel.

 

Vi leder menneskene mot det rene hjertet. Så vår oppgave er å vokte det rene hjertet. Vi avslutter med å velsigne jorden og alle de prestinnene som hver dag arbeider i rosetemplet. Vi lar nå en strøm gå gjennom deres hjerter slik at de med aksept og kjærlighet for å skape harmoni og balanse i den indre mann og kvinne og trenge inn i dypet av personlighet og kropp for å skape indre ro og trygghet på jorden. Mange vil søke denne roseenergi i denne tid. La Nada som er total indre ro og har roseenergien i hele sitt vesen vise deg roseveien og la din stilk gå ned i livets vann og drikke dra stilken det kosmiske kjærlighetsvann fra roseenergien som alltid er omgitt av den. Vi lar en strøm gå ned i jorden og ber den bløtgjøre alle menneskers hjerter.

 

Kanalisering i forbindelse med 1. juli ved kardinalkorset

 

Hva er roseveien ?

Roseveien er forbundet med roseflammen fra moder Gud som velsigner det kosmiske vann, det kalles da rosevannet. Rosevannet gir liv og kjærlighet til alt det skapte, og bløtgjør alle stivnede former i tanker, følelser og kropp.

 

Roseveien gir ordløse forvandlinger fra sjelen gjennom rørthet og medfølende kjærlighet som renser og bringer frem de dypeste følelser i menneskene. Den gir kjærlighet og aksept for hverandre, der man kjenner at man sammen er forbundet med et felles hjerte som strømmer gjennom, som er roseveien.

 

Den Norske folkesjelen har nå åpnet for roseveien helt ned i personligheten, menneskeheten og verden. På et dypere plan er roseveien å gjenopprette den hellige forbindelse med alt liv som bringer hver celle i harmoni til hvert menneske, dyr og planter.

 

Roseveien gjenoppvekker kjærlighet og hellighet slik at denne kjærlighet kan være tilstede i alt det skapte som vi ser med våre øyne.

 

Inspirasjon fra Cathrine og Rafael Gyldenrose i samarbeidets ånd

 

 

Kanalisert den 24. juli 2011

Vi som går roseveien med fredsflammen i våre hjerter og vårt sinn ! Vi retter vår fokus mot den Norske folkesjelen ! Vi ser hvordan dette fredselskende folket nå forløser en dypt hjertesmerte ! En smerte som de bærer for at verden skal se seg selv som et folk og en menneskehet !

 

Rosen gror i smerte men ut fra smerten føder den Norske folkesjelen en forening av fredsflammen og roseflammen. Vi har sett mørket samle seg den ”fallene mann” og hans forrakt mot det feminine og moderkraften. Han som forakter livet (ånden og sjelen) i seg selv og andre. Han som tok livet fra sine ”brødre og søstre. Men livet som er ånden og sjelen kunne han aldri ta fra de som ofret seg for den Norske folkesjelen. Den Norske folkesjelen skal reise seg etter smerten, forenes og løfte hjertene til en høyere bevissthet som går gjennom

som en kollektiv strøm som kulminerer i slutten av 2012.

 

Et smerteslør ligger nå over Norge. Et lite land som betyr mye for mange andre nasjoner som ønsker Norge og Norden som et ideal. Men smertesløret vil løftes og gjennom smerten fødes hjertene i en dypere Kristusvibrasjon.

 

Den røde rose for medfølende kjærlighet, solidaritet og fellesskap vil forenes med den guddommelige fader og moder sin kosmiske kjærlighet, alfa og omega og mellom dem vil en strøm av levende kjærlighet flomme !

 

Mange vil gå roseveien for å føle en dyp vibrasjon av medfølende kjærlighet, som inkludere alle og ser seg selv i alle, som en del av alle nasjoner og alle folkeslag.

 

I dag vil mange nye roser i hjertene åpne sine knopper og la hjertene briste ! For vi står sammen og løfter vekk all separatisme, fremmedfrykt, forakt mot frihet og fred gjennom den Norske folkesjelen ! Vi sår roser, går sammen og verden går sammen med oss og inkluderer oss !

 

Nada inspirasjon gjennom Cathrine

 

 

Jeg er Lady Nada !                          

Det smerter meg å se hvordan den Japanske folkesjelen lider, selv om de forløser sin tidligere karma fra Atlantis.

 

Da en sunami flommet inn over landet, forløste den alle de inne-stengte følelser og flommet gjennom deres tørre og mentale 5. stråle bevissthet. Japanske folkesjel – jeg ber dere kjære, slipp deres uforløste følelser løs som er undertrykt i deres folkesjel. Reis opp den feminine følelsesenergien og la den flomme gjennom deres mentale bevissthet. Kjære be om hjelp og strekk deres hender ut i verden og de vil bli mottatt av deres brødre og søstere som lar sin medfølende kjærlighet og omsorg omslutte dere.

 

Vi takker dere for all den høyteknologi dere har skjenket oss alle. Men det har kostet mye for jorden. Jorden har kjent seg utarmet og misbrukt av de stoffer som har blitt suget ut av henne. Jorden lider under dette og forløser sin smerte gjennom dette kraftige jordskjelvet. Det er ingen tilfeldighet hvor den japanske folkesjelen har bosatt seg på jorden, under disse to ”platene” mellom øst og vest.

 

Den asiatiske feminine delen har vært undertrykt og ikke blitt anerkjent for sine følelser. Den maskuline delen har vært for opptatt av å arbeide og skape overforbruk i folkesjelen.

 

Kjære japanske folkesjel dere har en oppgave med å rense og løfte atomkraften på jorden gjennom deres sterke mentale og tekniske kompetanse. Dere har betalt stor lidelse tidligere gjennom å ha kjent hva atomkraften destruktive kraft kan gjøre med deres sjeler gjennom Hiroshima og Nagasaki.

 

Jeg - Nada, senker mine hellige føtter ned i Japan i natten den 14. mars, med rosevannet. Jeg ber samtidig om den avatariske strøm fra Guds vilje, kjærlighet og visdom skape forvandling forståelsens lys og til givende kjærlighet i den japanske folkesjelen.

 

Sammen med min søster Quan Yin, omslutter vi den japanske folkesjelen med feminin ånd, roseflammen som bløtgjør følelsene, sammen med min bror Kuthumi som skaper Kristussolen som gir solskinn i hjertene, og sammen skaper vi livets vann i den japanske folkesjelen.

 

De lengter etter at sin far, 2. strålemesteren Lord Lanto. Vi ber Lord Lanto rette din fokus mot Japan, dine brødre og søstere, lengter etter den gyllne gral i hjertene, slik at de kan ta del i Kristus tilsynekomst i hjertene, og løfte frem sin etterlengtende kollektive 1. innvielse.

 

Vi oppfordrer til fortsatt meditasjon og påkallelse på; Forvandlingens flamme - for rensing og transformasjon av den japanske folkesjelen.

 

Så påkalle, roseflammen fra den Guddommelige moderkraften forent mellom øst gjennom Quan Yin og vest gjennom Lady Nada - som renser, vasker vekk lidelse og smerte og trøster den japanske folkesjelen.

 

Så påkalling av Kristusgralen i hjertene for å omslutte og løfte den japanske folkesjelen inn i det gyllne fellesskap og enhetens ånd.

 

Kanalisert gjennom Cathrine Gyldenrose 14. mars 2011

 

Kanalisering fra 1. desember 2010 i Egypt på vei til Sinai fjellet og St. Catherines kloster

 

Jeg er Prinsen av Egypt og kommer for å be om hjelp til å samle alle strålene og de individualitetene til et felles mål med å bringe Guds vilje til kjærlighet inn på et nytt nivå. Et fellesskap mellom alle folkeslag og nasjonaliteter. Vi ber om at dere som gruppe her nå, hjelper til med å forløse den gamle smerten og lidelsen, da den gamle tiden  - en 4.000 års syklus er over. Jeg er forløseren vi slipper sammen det gamle slaveri der menneskene har vært bundet i lidelse og har følt seg ufri. Jeg ber dere forløse de gamle gudemennesker og de gamle farao`er som holder menneskene nede i slaveri.  La Guds vilje skje og bringe Guds vilje og høyeste kjærlighet gjennom frihet til det Egyptiske folket ! jeg er Moses !

 

Den 25. januar 2011

Kjære venner ! Den Egyptiske folkesjelen begynner å bli voksen nå og ønsker å befri seg fra sin far Mubarak. Trossystemet deres sier at det er vanskelig  og smertefullt, der de må kjempe hardt for friheten og selvstendigheten sin.  Det er en smertefull prosess å løfte solar plexus og forløse lidelsen og slaveriet gjennom hjertet ! Splittelsen mellom den gamle energien der tilhengere av regimet fortsatt ønsker å leve i uselvstendighet og avhengighet av far. Og den andre delen som vokser seg sterkere og modigere for hver dag, som ønsker fornyelse, demokrati, reformer, og et løft til firheten i hjertet. Majoriteten av den egyptiske folkesjelen ønsker nå frihet og demokrati, og velger forbindelsen mellom solar plexus og hjertet.

 

La oss påkalle forvandlingens flamme for den egyptiske folkesjelen ! la demokratiets ånd fortsette å stimulere folkesjelen i Egypt ! la den røde og hvite kongen i Egypt forenes i en levende strøm av kjærlighet gjennom hellig ånd! Inspirasjon fra CG.

 

 

Karmarådet arbeider på Saturntribunatet

 Der blir det tatt avgjørelser i form av jordens planetariske karma, menneskets kollektive karma og enkeltmenneskets personlige karma. Det arbeider flere mestre der, men ikke alle ønsker å fokus og navnene er derfor ikke frigitt.

 

De medlemmer som er frigitt til å bistå menneskeheten i deres utvikling og karma er Quan Yin som arbeider på 6. stråle og enkelt menneskets personlige karma. Og lady Nada som tar avgjørelser i form av familie relasjoner og familiegruppe karma.

 

De formidler at de mennesker som har fått alvorlige sykdommer som kreft eller andre degenererende sykdommer i cellene, må på det indre plan gjennom sin sjel be om å få sende inn en søknad om forlengelse av sin livssyklus.

 

Deres søknad overveies ut fra personlig karma og om mennesket er villig til å forandre livet sitt og leve mer i tråd med sjelens hensikt.

 

I forbindelse med søknaden, skjer det ofte ubevisst for personligheten men bevist for sjelen der man tiltrekker seg et menneske  som er en kanal og hjelper som står under veiledning fra karmarådet. Kanalen rapporterer til karmarådet hvis det er samtykke fra sjelen til den syke som ønske livsforlengelse vil mestrene og i særlig gra Quan Yin overveie dette, i tråd med menneskets karmiske utvikling i sjelen.

 

De må daglig arbeide med sine tanker, trosmønstre, følelser og handlinger. Rense sin kropp og sine celler for opphopning av giftstoffer. Når søknaden blir innvilget blir den invvilget for noen få år av gangen slik at karmarådet kan følge menneskets selvutvikling og de fremskritt det gjør i form av livsutfoldelse. Man kan da si at nåden som er det feminine aspekt av hellig ånd, starter å arbeide med å bearbeide og hjelpe til med å gi slipp på ”gammel” karma . Nåden gis til de som har opparbeidet seg god karma på jorden.

 

Hvis et menneske ønsker livsforlengelse men ikke ønsker å forandre livet sitt, men heller går til en kanal, hjelpe som gjør ”jobben” for dem og bruker sin egen kraft, kan mennesket leve en tid på den andres kraft, men blir fullt og helt avhengig av han/hennes energi.  Som da tar på seg den andres karma. Den ”syke” vil ikke få utvikling eller innvilget søknaden fra karmarådet, heller ikke seire over dødskraften, bare utsette den en stund.

 

Den som blir fullstandig fri fra dødskraften har valgt å gå veien til sjelen og bistå mestre/engler og undervise andre eller være et eksempel for andre som har liknende karma. På den måten utlignes deres karma.

.

Karmarådet – kanalisert av Cathrine 14. april 2010

 

Erkeengelen Mikael !

Vi har møter på sola, også marsjerer vi ned til jorden og ser hvem som er klar for å ta en prosess og forløse seg, da kommer vi og arbeider sammen med dere. Vi går inn i Shamballakraften da fullmånen i Væren arbeider ut fra Guds vilje og alle mestere og engler som arbeider med åndsilden og solengelen inspirere da til forvandling og transformasjon gjennom den store plan.

 

Lady Nada

Vi har hatt nok av den tiden hvor Kristus led på korset og symbolet for døden, lidelsen og smerten var i dominans. Denne lidelsen er kollektiv og når vi går inn i den som kalles den blødende kjærlighet går vi inn og deler lidelse med menneskeheten og verden. Da. tar vi denne lidelsen ikke lenger personlig innover oss.

 

Denne fullmånen ligger tett på skjærtorsdag og sender inn en åndelig impuls. Som hjelper med å slippe opp smerten som fengsler sjelen i lidelse og begrensning. Den levende innstrømning fra Shamballa sentret hvor Guds vilje er kjent, strømmer gjennom solens ånd ”kosmisk Kristusimpuls” ned og påvirker personligheten ”den pinte og lidende del av oss”, menneskeheten og verdenssjelen. Skaper den hellige ånd den feminine Kristus-impulsen som strømmer gjennom sjelen og personligheten  - en levende innstrømning av Guddommelig kraft. 

 

Oppgivelsen på korset på fredag og de tre dager for transformasjon, i de tre dimensjonsporter, astral og mental, atmisk - gjennom smerte, oppgivelse, oppstandelse og evig liv  - den tredje dag ! Oppstandelsen er seier over døden og den levende Kristuskraften strømmer ned og forenes gjennom Hellig ånd.  La deg selv være en del av denne prosess denne påsken og mediter fra onsdag den 31. mars, skjærtorsdag, langfredag og påskeaften, første og annen påskedag.

 

Oppstanden påske i fred og glede fra Rafael og Cathrine

 

Fredsprisen  - en pris for verdensfred 2009

Vi er glade for at vår ”bror” nå tiltrekk seg fredsprisen, en pris vi på 6. stråle i samarbeide med de andre strålene påvirker gjennom ”fredens ånd” enhetens – ånd.

 

Mørket i menneskeheten ønsker ikke at han skal motta den prisen da de har frykt for denne hjerteenergi, den nye feminine impuls sammen med Guds vilje som påvirker de langsiktige freds idealer. Tross intelligens, tro, medfølelse og idealisme i vår bror og andre Verdenstjenere, er den gamle bevissthet i menneskeheten treg og tung. Den holder på gammel kortsiktig og subjektiv og dualistisk tankenergi som bremser opp da det er ubehagelig å reformere og skape noe nytt.

 

Vi vet at denne sjel har tatt på seg en stor oppgave og byrde men gjennom din urokkelige vilje til kjærlighet vil han stå imot mange mørke krefter som vil hindre hans arbeide for fred og nedrustning i verden.

 

Mange ute i Europa ser hans sterke engasjement og påvirkning på massene i verden, mens hans eget land forkaster mye av hans energi og ønsker å sitte fast i det gamle systemet gjennom 6. stråle der man først og fremst har forventinger til at han skal være en form for ”super mann” som gjennom deres forventinger skal redde dem fra sin egen frykt. Når de ser at han ikke ønsker å bli dyrket som et ikon eller personlig helt, og søker ut i de vanskelige og utfordrende oppgavene som også venter rundt om i verden, føler den amerikanske folkesjelen at han ikke gir dem de ønsker. Mange synes ikke han får nok gjennomslag for sine idealer. Det er klart, det kan han heller ikke gjøre alene,  han trenger den amerikanske folkesjelen og verdens sjelen  - med seg.

 

Vår bror er ikke ment kun å være president for Amerika, men president for verden. Han er i likhet med flere andre en verdens tjener. Han tjener ikke kun en nasjon men ser hele verden som ett arbeidsfelt, med en felles menneskehet.

 

Fredsprisen er ment å inspirere og skape sterkere og mer målrettet fokus og energi på enhet og fred mellom motsetninger på tross av ulike nasjoner, religioner og politiske partier.

 

Vi på fredssenteret i den åndelige verden gleder oss til denne overføring som starter den 10. i Oslo og avsluttes på energiplan den 12. 12. 09, som markerer slutten på dette året hvor det gamle tunge system og tankestrukturer står opp mot det mye transformerende og helhetlige system som trenger samarbeide og engasjement fra verdenssjelen for å kunne lykkes. Neste år er fredsflammen på nytt felt ned i en Verdenstjener som vil kan følge med rundt om i verden. Vi tror at hans og andre verdenstjenere nå blir inspirert og får mot og engasjement der man trenger fokus.

 

Denne bror ønsker ingen tilbedelse av sin egen person eller ære for å motta fredsprisen, han ser på denne pris som en oppfordring og oppmuntring til han og sine brøde og søstere til å gå enda sterke frem neste år. En ny ære starter i Norden 12.12.09, som vil vise vei og kurs herfra som vår bror vil følge på sin utfordrende vei fra nord til syd, og utover i verden hvor han inspirerer andre lysets arbeidere med fredens og enhetens flamme i sin hånd og sitt hjerte !

 

Vi oppfordrer alle lysets arbeidere til å meditere på fredsflammen fra solens hjerte til ditt hjerte og ut i verden mellom den 10. til 12. desember -09. Lykke til fra oss i det hvite søster og broderskap !

 

Lady Nada, gjennom Cathrine

 

 

Lady Nada formidler gjennom Cathrine den 16. april 2009.

Jeg Nada, arbeider bl. annet med den Hellig ånd, med alkymi, tjeneste og ordens arbeide på det himmelske plan, Jeg formidler, at det nå i denne tiden skal det åpnes igjen for et samarbeide mellom englene og menneskene i en organisert og forpliktende gruppe med lysets tjenere (med åpne sinn og rene hjerter), som ønsker å være bindeledd og tjenere mellom englene og menneskene.

 

Dette samarbeidet blir inspirert fra erkeenglene i forhold til trans-formasjon og nedfelling av den hellige visdom og praktisk anvendte øvelser, ritualer og seremonier som åpner for den himmelske sfæres renhet og hellighet som jorden og menneskeheten trenger i dag.

 

Englenes hellige ”ed” som ble gitt av Metatron til engle studentene på del II gjennom ”Metatron engleterapi skole”, startet da nedfellingen av inspirasjoner om engleordenen Ametyst som er ”engler i tjeneste for menneskeheten”. Denne orden vil løfte sin kraft og integreres i Gyldenrose esoteriske senter i denne tid.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon og kriterier for de som ønsker å vite mer eller forplikte seg for denne orden på ”Sjels-festivalen Verdens lys” gjennom Cathrine og Rafael på deres felles foredrag, søndag den 9. august.

Kjærlig hilsen Cathrine

 

Kanalisering fra englene som er jordens og menneskehetens budbringere !

Vi engler for menneskehetens og jordens karma og evolusjon; ser at flere folkesjeler som er brødre i sjel og ånd nå i denne tid og fremover vil gjennomgå en transformasjon og forvandling der tankene og følelsene først forvrenges i illusjon og separatisme, som fører til sammenstøt, vold, hat og separatisme, så tomhet, og tretthet når mørket ikke lenger

har mer å gi !

 

Da sender vi inn lysets hær og Guds krigere for å lyse opp gjennom sannhetens flamme og forståelsens lys der illusjoner og separatistiske holdninger og slør revner og slipper lyset gjennom.

 

Disse sammenstøt foregår fra menneske til menneske i diskusjoner og uenigheter på et plan, for så i folkesjeler, land og verdensdeler til slutt vende seg om og skape fredelige dialoger og forhandling der begge parter har noe de må legge fra seg av mørke og noe å vinne i lyset.

 

Det er vårt håp at en metthetsfølelse skal komme raskt frem i den Palestinske og Israelske folkesjelen i midt Østen, og at de ikke lenger kan rømme fra sitt ansvar og skylde på den andre ved å avvise mørket i seg selv. Være redd sitt eget mørke og ikke vedkjenner seg sine egne skygger, eller ta ansvar for dem, skaper og speiler alltid motparten i konflikten.

 

Det hjelper ikke å ta parti ved å identifisere seg med enten den ene part eller den andre part, det skaper bare ubalanse og ny separasjon. Begge parter i en konflikt har like mye ansvar for at de har kommet i den ulykkelige situasjon en krig fører med seg. Ingen er uskylding !

 

Vi påvirker verdenstjenere av rent hjerte og klart sinn for å tjene på sin måte til å være med på å skape en bro av håp, tro og fred mellom separatistiske og motstridene krefter, politiske partier, forskjellige religiøse retninger og vitenskap i verden.

 

Vi vet at krig og vold og terror gjennom mørkets krefter til slutt fører til en metthetsfølelse, der brødrene etter konflikten, blir tom og trett av all projisering og ikke har mer mørke å gi fra deg !

 

Så med ett stiger Guds hærskare av engler og mestere ned og tenner en gnist, som blir til en vei av dialoger og forsoning mellom dem – brødre og søstere av en Gud, en menneskehet, en verden, en jord  - sammen i fred !

 

 Erkeengelen Gabriel og Mikael gjennom CG.   

 

 

Healingøvelse fra Magdalena !

Kjære Lady Nada forny Magdalena energien i denne øvelsen.

 Jeg kommer til dere med den nye impulsen av dyp medfølende kjærlighet og forståelse av din sjels hensikt

 

Din sjels hensikt er å bringe alle de gaver som sjelen din bærer i seg til deg som personlighet, kjære !

 

La meg hjelpe deg å forløse de sår og smerter som ligger i hjertet ditt nå – som hindrer deg i å ta imot sjelens gaver til deg, kjære !

 

Tørr å gå inn i hjertet ditt nå og føl på dette forsvaret/sløret av smerte du bærer, kjære deg !

 

Gjennom din indre Kristus sol i hjertet forvandler vi nå denne smerten og lar din sjels kjærlighet bre seg ut og gjennom trenge gjennom din smerte !

 

Føl hvordan du er elsket fordi du er skapt av den høyeste form for kjærlighet  - din egen kjærlighet som aldri kan såre deg !

 

Føl hvordan du er en sjel som er elsket !

 

La den dype sjelen komme frem i deg nå !

 

Sjelen din ønsker å gi deg en gave !

 

Hva hindrer deg i å motta gaven fra sjelen ?

 

Gi slipp på denne illusjonen nå !

 

Jeg gir slipp på den illusjonen og tar imot forvandlingens flamme !

 

Føl nå hvordan sjelen din skjenker deg gaven som du trenger i denne stund !

 

Takk sjelen din for gaven og integrer den i hjertet ditt !

 

Jeg elsker deg fordi jeg ser deg som sjel – om du kjære kunne se deg selv som en sjel ubegrenset og lysende så ville du aldri dømme deg selv mer eller føle deg liten !

 

Jeg legger nå en rosa kappe av kjærlighet rundt deg – må du for alltid huske hvem du er - en vakker sjel med en kappe av kjærlighet som varmer deg så du aldri mer må fryse eller føle deg ensom på din vei !

 

Jeg lar Magdalenas visdom strømme frem i deg i denne stund !

 

Kanalisert av CG 29. okt 2008

 

 

 
Lady Nada formidler; Vi er alle er sønner og døtre av solen og Kristus kjærligheten. Det har nå kommet en økt bevissthet og forståelse i menneskeheten gjennom lysets arbeidere og grupper som har gått Kristusveien. De har tatt på seg en rekke livserfaringer for å føle på de forskjellige energiene og disharmonien som har brakt oss langt ned i materien og i separasjon, håpløshet og oppgitthet. Vi har nå erfart separasjon i fullhet som gruppe.

Det er derfor det er flere av dere lysarbeidere som nå begynner å ta imot erfaringer fra Det hvite broderskap eller Hierarkiet om at vi ikke lenger trenger disse illusjonene. Vi har kjent nok smerte nå, vi har kjent oss små, og uten verdi. Vi glemmer ikke. For mestrene og englene ønsker ikke å ha stolthet når vi skal se menneskene i øynene. Vi ønsker å ha ydmykhet fordi man selv har vært i denne kampen. Jeg elsker barna og at den største kjærlighet en mor kan ha er å la barna leve i illusjon til de kan få fullført dem selv - selv om det er smertefullt å se at barna må gå gjennom sine illusjoner. Men man kan ikke ta vekk en illusjon før den har tjent din hensikt og den læreprosess vedkommende skal ha. Da vil sjelen holde på illusjonen. Det er en del av den gamle moderkraften - der man holder på barna fordi man er bekymret for om de kan klare seg uten moderen.

Det er der mange lysarbeidere som står nå i et vakuum nå, for man vil gjerne beholde de illusjoner som er behagelige for personligheten. Det som har gitt en falsk trygghet. Der man leter etter ytre aksept og trygghet fra andre mennesker eller ting.

En Stor illusjon som jeg har erfart i mine tidligere liv er, at hver gang jeg har søkt trygghet og lett etter den i andre mennesker har jeg blitt skuffet. Jeg måtte hente den indre trygghet og den indre styrke i meg selv. Jeg har lært gang på gang at jeg må hente den fra mitt indre.

 
Maitreya inspirasjon fra Rafael 25. oktober 2007
Kjære søstre og brødre, tiden nærmer seg forening av menneskene på jorden og se forbi separasjon og dualitet med Guds kjærlighet.
 
Vi takker alle lysarbeidere på jorden for deres arbeide ! Vi begynner nå å komme dypere inn i materien, flere lysarbeidere går nå dypere i menneskeheten og materien. Det er disse arbeidere som har nok kraft og energi og kan derfor påvirke menneskeheten.
 
Vi aktiverer nå i disse dager ved denne fullmånen i Skorpionens tegn, en kraft som skal gi sjelene på veien, kraft til å trosse motstand og gang på gang gå videre.
 
Det er virktig nå å aktivere de gamle sjelene slik at de kan føle aksept og ikke trenge å prestere. mange av sjelene har gått en for lang vei ,gjennom å gjøre ting mer komplisert og omveien kan da fort bli en flukt.
 
Hvil deg nå i Maitreyas bevissthet som lever i kilden. Åpne deg for kilden i Maitreyas lys nå !
 
Inspirasjon fra Kristusgruppen i samarbeide med
Rafael og Cathrine 8. mars 2007
 
 
Fra Shamballa gjennom Hierarkiet, vil det senkes ned og klargjøres til en energi som skal felles ned den 15. mars gjennom 6. stråle en trefoldig energi. Energien er den Hellige ånds triade (trigon) av ren feminin Kristusenergi, en ny frekvens i hjertechakra. Den skal styrke den indre treforldigheten i hjertet som skaper behov for forståelse av de tre feminine impulser på de tre plan.
 
Energien skal trekkes ned fra Alfachakra over hodet, ned gjennom omegachakra (føttene), inn i jordens indre hjerte, for så å løftes opp igjen til hjertechakra. En ny kjærlighetskraft vil kunne manifesteres gjennom de med rent hjerte som skal så det frø av ny forståelse og behov for sammensmeltning av det feminine og maskuline i seg selv.
 
De riktige relasjoner er også å bygge opp et bilde av Guds prinsipper i det fysiske mellom mann, kvinne og barn som er den fysiske trigon av kjærlighet på jorden.
 
Mediter på et bilde av den oppreiste kvinnen, den nye arketype kvinne på jorden. Den oppreiste kvinnen har vendt tilbake til helheten og tør å elske med hele sin kropp, sjel og ånd. Kristuskvinnen er den elskede kvinne, moderen og visdommens kvinne. De tre som blir til en !
 
 

Feminin ånd stig ned med gjennom den feminine strøm !

Flom gjennom de tre triader !

Gjennom kronechakra flommer den feminine visdomskraften og forenes i 3. øyechakra ! - Jeg tar tilbake min feminine visdomskraft !

Feminin ånd skaper en vanntrigon i ditt hode !

Gjennom ditt hjerte flommer den Guddommelige kjærlighetskraften,  bløtgjør og skaper indre aksept og tilgivende Guddommelig kjærlighet ! - La den feminine ånd omslutte mitt indre barn og bringe det til hvile og indre aksept ! Femin ånd skaper en vanntrigon i hjertet !

Gjennom ditt harachakra flommer den feminine ånd og vasker vekk negative følelser og begjær etter aksept og trøst ! - Feminin ånd omslutt min indre mann og kvinne med din rosa kappe av kjærlighet !

Det er trygt for meg å elske min indre kvinne og mann og gjennopprette fallet og separasjonen i meg selv !

Din indre kvinne reiser seg opp fra harachakra og løfter opp kraften og forenes i ditt hjerte og hode - skaper den trefoldige kvinne som har visdom, kjærlighet og kraft i en kvinne ! Den skaper en vanntrigon i harachakra !

Feminin ånd flommer ned gjennom bena og føttene under føttene til omegastjernen. - Jeg frigjør nå lenker som gjør meg bunnet til jordens og mennesketens lidelse og frykt !

Feminin ånd flommer inn i menneskehetens astraleplan og trøster og gir håp og kjærlighet !

Feminin ånd flommer videre inn i jordens indre hjerte "gir det levende vann" og renser jorden !

Maskulin ånd stig ned gjennom solånden !

Strøm gjennom de tre triader !

Solånden strømmer inn i ditt kronechakra og lyser opp alle illusjoner og negative tankeformer du har i forhold til deg selv !

Solånden retter ditt sinn opp. - Jeg senterer meg i sjelens indre lys !

Solånd hjelp meg å se meg selv som det kjærlighetsvesen jeg er, ubegrenset i lyset ! Solånden skaper en ildtrigon i hodet !

Solånden strømmer inn i ditt hjerte og forener seg med Guds indre lysende kosmiske hjerte ! Nøkkelsen til å komme inn er ; - Jeg gir meg fullt og helt hen til Guds høyeste kjærlighetskraft !

Solånden skaper en ildtrigon i ditt hjerte !

Solånden strømmer ned i ditt harachakra og skaper den rette relasjon i forhold til din indre mann og kvinne ! - Solånd rens min seksualkraft nå !

Solånden renser gjennom dine ben og føtter gjennom omegastjernen

under føttene den tunge materie og urene dyriske kraft !

Solånden strømmer inn i jordens indre hjerte og gir "den brennende jord" som renser og skaper forvandling !

Harmonien og balansens gyldne kraft stig ned gjennom solånden !

Harmoniser gjennom de tre triader !

Gyldne solånd flom inn i mitt sinn og harmoniser mine tre øvre chakraer !

Gyldne solånd flomm inn i mitt hjerte og harmoniser mitt indre Guddommelige hjerte !

Solånd stig inn i mitt harachakra og min kropp og harmoniser min personlighet med min sjel og ånd !

Solånd gjennom harmoniens kraft flomm inn i jordens indre hjerte og la meg skape en forbindelse med jordens oppstandende kraft - Takk !

Inspirasjon fra C. G.

 

Fra Kristus - inspirasjon gjennom Rafael i august 2005

Det er sådd i menneskeheten et frø av tilgivelsens flamme, det har gitt den mulighet for menneskenes sjeler gjennom overgivelse og forståelse, at det kan skape en syntese i sjelen mot balanse og fred på alle nivå og legemer.

La tilgivelsens flamme stige ned i jordens hjerte, la den forvandles til en menneskehet av tilgivende og kjærlighetsfulle sjeler. Se at tilgivelsens ånd strekkes ut og omfavner hele jorden.

Nå er tiden inne for å fullbyrde det arbeidet som mester Jesus gjennom faderes hjerte startet, ved å så tilgivelsens og sannhetens flamme i jorden. Tilgivelsens flamme ble hindret av fanatisme og blindhet. I smertens slør bleknet kunnskapen om tilgivelsens flamme til den ble et minne i sjelen.

Jeg ber dere lysarbeidere i Norden om å være medsponsorer for tilgivelsens flamme. Alle de sjeler som har gått Kristusveien har et særlig forhold til tilgivelsens flamme og kan aktivere den på en dyp innstrømmende måte som går dypt inn i jorden. Den transformerer smerte til tilgivelsens flammende kraft. Tilgivelsens flamme kan transformere den separatistiske ånd som hersker i menneskeheten nå. Denne ånd som har skapt frykt og terror. Jeg bringer nå denne forståelsen ut til de som ønsker å ta del i den.

Tilgivelsens flamme vil være en integrert del av den nye Kristusimpuls og ha en tilknytning til "the golden grail" sitt arbeide, som en del av den energi som nedtransformeres inn i jordens bevissthet. Den vil være knyttet opp mot fokus i Asissi og Taize og andre fokus som arbeider med fred.

Denne flamme har en spesiell egenskap, den bringer forskjellige kulturer og nasjoner sammen. Den fjerner separasjon mellom åndelige grupper og fjerner stolthet og andre energier som hindrer verdenstjenerne å skape den enhet som allerede finnes på det indre plan.

Vi ser det som en av de viktigste oppgaver å nedtrasformere denne energi. Da en av de viktigste utfordringer i denne tid er å skape samarbeide over landegrensene og kontinentene. Dette for å bringe syntese og fellesskap slik at forståeisens klare lys kan manifistere den enhetens ånd som vil bringe lysets tjenere til aktivitet på jorden.

De gamle brødre som atter vender tilbake til jorden og forsøker å bringe jorden videre forbi den krise som jorden nå står ovenfor. Skal menneskene atter utslette sin kode som tidligere sivilisasjoner? Eller skal de denne gangen klare å gjennvinne separasjon, egoisme, stolthet og mangel på ydmykhet.

Kjære brødre og søstre, vend dere til alle som søker å styrke enhetens ånd, la stolthet og all annen separatistiske tanker forlate dere alle! La alle Iystes arbeidere i Norden og ut ut i hele verden i sannhet bli en familie. Vi river nå ned illusjonsslørne.

Med mestrenes tankekraft bringer vi nå inn den nye tanke. Vi samler oss nå i det hvite broderskapets navn og forener våre tanker og ånd i en verden av tilgivelse, fred og forsoning, der alle religioner er forent gjennom ydmykhet, enkelthet, klarhet og indre lys som stømmer fra et åpnet hjerte! Fred være med dere!

Fra Lady Nada (Magdalena)

Jeg strekker mine armer ut og sender mine tanker om kjærlighet til alle de som lengter etter denne kjærlighet. Jeg healer og renser sjelene slik at de i gjen kan forenes i sjelens rike. Jeg legger bevisstheten ut til menneskene om at det finnes en annen dimensjon med kjærlighet, enn det som kan sees med de fysiske øyne. Jeg vil bevisstgjøre deres dypere følelser og deres indre lengsel etter kjærlighet og enhet.

Før enhetens ånd kan inntre må kvinne og mann bli hel i seg selv, for således å leve helt i et åndelig forhold av kjærlighet og lys. Jeg har ved å slippe all min frykt og mine begrensinger om kjærlighet, arbeidet med en indre total aksept av min indre maskuline og feminine side. med en rosa kappe av kjærlighet har jeg omsluttet dem begge. I denne sammensmeltede kjærlighet flommer hjertet av levende kjærlighet.

Jeg arbeider også med de som lever alene og hjelper dem å balansere sin indre maskuline og feminine kraft. Spesielt de som lever i klostre. Jeg føler også at det er viktig i denne tiden å hjelpe åndelige par for å lære og benytte sin kjærlighetskraft gjennom høyere energier. Jeg vet at mange sjeler føler på denne tomhet nå, og søker desperat etter nye partnere for å tilfredstiile sin uro og frykt for å bli hel.

Jeg arbeider nå sterkt i Midtøsten med tilgivelsens flamme, som bringer så sterke følelser i meg at jeg nesten ikke klarer å uttrykke det. Den takknemlighet og kjærlighet jeg føleser over å være en del av denne flammen. Jeg har fått tillatelse til å bringe den ned til de lidende kvinner og menn i midtøsten. Fra mitt 6. stråle ashram over Saudiarabia, bringer jeg nå tilgivelsens flamme ned i Mekka, der jeg arbeider med den feminine strøm som kan være nøkkelen til å rense den Islamske energien. Dette arbeidet ha allerede pågått en stund nå. Jeg har tatt på meg dette arbeidet for å hjelpe Mohammed med å balansere den maskuline energi, den tørre ild som han brukte for å danne denne religion.

Takk kjære Kristus for tilgivelsens flamme, som du har senket ned i vannet. Jeg gråter av kjærlighet og glede for at tilgivelsens flamme nå har kommet ut til lysarbeiderne og de som arbeider hardt og kan nå menneskene. Det er derfor vi har bedt dere meddele dette til Asger Lorentsen, den informasjon om dette, da han har et stort nettverk på jorden og dere er mer skjult.

Jeg lar den blødende kjærlighet som jeg har fått fra Kristus renne ned i jorden. Jeg senker nå ned en flamme av forening av den rosa og gule flamme og derved danne en ferskenoransje transformerende flamme fylt av kjærlighet. Jeg legger min kjærlighet og kraft i flammen slik at den kan rense menneskehetens indre barn.

Jeg forflytter meg nå over Amerika, der jeg sammen med min kjære bror senker ned tilgivelsens flamme i vannet. Men jeg senker også ned viljens og sannehetens flamme. Vilje til fornyelse og renselse av all illusjon, slik at Amerikas folkesjel kan reise seg og bli et forbilde for verden.

Fred og kjærlighet fra Lady Nada  chohan på 6. stråle

Inspirasjon fra Kathrine høsten 2001

 

Kjære menneske, føl hvordan jeg favner deg med mitt lys når du går på din vei i mørket. Du har favnet i blinde, men nå ønsker du å se, jeg river slørne fra deg slik at du kan se med kjærlighetens øyne på deg selv - slik jeg ser deg.

 

Når du avslører mørket vil du se at alt er illusjon og at du egentlig er lys og hel på alle plan og at du vil se med kjærlighet på all dine prøvelser du har gjennomgått i livet ditt. Du må erfare illusjon for å avsløre illusjon. Du vil da la din personlighet vokse og bli mer ydmyk, takknemlig og hel.

 

I dypet av ditt hjerte har du en Guddommelig flamme som er deg ! Denne flammen er hellig, ren og hvit som en gral. Når du velger å vekke opp den flammen vil jeg som er sammensmeltet med dette hvite lys være nær deg.


Denne flammen og det lys den vekker i deg, vil kunne hjelpe deg å seire over alle utfordringer i livet ditt.


 

Du har også en feminin kilde i ditt hjerte, livets vann. Når du velger å vekke opp livets vann i deg vil du slukke din tørst etter begjær og tilfredstillelse for din personlighet Du vil åpne en rose i ditt hjerte som du nærer ved å vise medfølelse, omsorg og hengivenhet for dine medmennesker.

 

Selv er du livets tre, som står naken i vinden, sårbar men sterk og med sprikende grener som antenner mot nattehimmelen og universet. En kraftig stamme har du etterhvert fått på ditt tre, etter mange liv på jorden. Bladene faller så av treet og blir til jord, vinteren og mørket kommer, før du tranformerer deg og er klar til å møte en ny vår.

 

Jeg takker deg kjære menneskebarn, for ditt mot og ditt offer. Jeg er alltid med deg på din vei og våker over deg med mine engler slik at du ikke skal falle. For jeg er veien sannheten og livet i deg ! Jeg er mester Jesus og jeg elsker deg ! 

                     

 

Inspirasjon fra Cathrine våren 2002

 

Takk kjære søster og bror for ditt offer og din vilje til å tjene dine neste som gir deg en sikker billett tilbake til din Guddommelige væren !

 

Jeg er alltid nærværende og søker å nære din hjerteblader med trøst, styrke, varme og trygghet.

 

Mens du leser disse ord, vil jeg sende deg en følelse og kraft på at du er en fullkommen og vakker lysende skapelse som hviler i min favn. Kanskje synes du det er utenkelig, da du føler deg så liten, håpløs og utrygg.


Du kjemper med ditt lavere selv og dine

mange og lange dårlige erfaringer på jorden. Men  denne delen av deg er ikke egentlig deg, men en falsket og en illusjon i din væren, skapt ut fra frykt og begrensinger.Din sjel søker etter å ta hånd om ditt "bortkommende barn" som er det lavere selv og gi det ro og trygghet. Din sjel er den rette mor og far for dette barnet og vil mer en gjerne gi det den tryggheten, aksepten og kjærligheten det søker etter.

 

Si derfor JA til at din sjel kan komme og omslutte ditt hjerte, sinn og kropp. Du vil da bli navigert inn på kjærlighetens vei, til en sikker fremtid i glede, trygghet, kjærlighet og aksept i lyset sammen med meg.

 

Jeg elsker deg kjære menneskesønn og datter, jordens håp og fremtid hviler i dine utstrakte hender !

 

Jeg er mester Jesus !