Gyldenrose esoteriske senter

Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

 

Magdalena`s visdom - forening av den indre mann og kvinne

Dette materialet er hentet fra kunnskap som Cathrine Gyldenrose har fått formidlet i inspirasjon fra den oppstegne mesteren Lady Nada og en av hennes liv som Maria Magdalena (Miriam). 

Healing rådet i lysets søster og broderskap har støttet dem i dette arbeidet. Cathrine fikk beskjed om å forme den esoteriske healingskole, forene den åndelige kunnskapen som var for mye maskulin og teknisk, til en mer feminin, levende og praktisk anvendelig teknikk og forståelse. Dette skjedde da hun fikk kontakt med den oppstegne mesteren Lady Nada som er en stråle mester i Det hvite søster og broderskapet på 6. stråle for høyere idealisme og hengivenhet.

Mester Jesus åpenbarte seg i en livskrise hun hadde i 1997, hjemme i sin egen stue. Han løftet henne opp, og gav henne nye forståelser av seg selv og forpliktelser ovenfor planen ved hennes liv. Blant annet formidlet han at hun  skulle starte en healingskole en dag. Cathrine ble redd og trodde først ikke dette var mulig, da hun var Soneterapeut på den tiden. Dessuten hadde hun ingen kunnskap om healing, annet enn håndspålegging, gjennom magnetiske og varme hender. Imidlertid i 1998 fikk hennes mann Rafael og hun selv flere visjoner og forståelser i forhold til esoterisk healing og sjelsterapi. De formet derfor sammen Den nye tidsalderes esoteriske healingskole. Den 12-takkede stjernen er dens symbol på alkymi og forvandling gjennom de fire elementer, de syv chakraene og sjelslyset i hjertet, sinn og kropp.

Mester Jesus fortalte henne flere år senere, at hun skulle hjelpe han å avslutte et arbeide for han i forhold til sjelsterapi og healing. Og han formidlet at Healingrådet i den kosmiske verden, hadde senket ned DNT healing, da de ønsket at de som mottok denne healing skulle ta tilbake sin egen kraft og selv ta inn energiene i healingen, der healeren skulle være en hjelper og rådgiver som formidler de kosmiske stråler og energier i chakraene.

De hadde sett seg lei av de Healing-grupper og New Age på jorden, som gjør Guds kraften spesiell, gir den andre navn og tar patent på energiene. Der de også formidler at energiene må vekkes opp av dem selv og at man må gå på kurs og betale penger for å ta del i Guds kraften.

I 2007 formidlet lady Nada om Magdalena`s visdom, som til hennes overraskelse ikke var noe nytt for henne, da det viste seg å være det hun hadde arbeidet med å forme i Den Nye tidsalderes healing i over 14 år fra Lady Nada som hun henter inspirasjoner fra.

Lady Nada er strålemester på den 6. stråle i Det store hvite søster og broderskap. Hun tok over strålen fra Mester Jesus i des. 1959. Den står for hengivenhet og en høyre form for idealisme. Symbolet er den hellige gral eller kalken.

Hun gikk i mester Jesus sine fotspor og er den kosmiske bevissthet av Maria Magdalena som var hans nære disippel kalt “den elskede”. Høsten 2005 begynte hun å fornye den gamle Magdalena-energien og frigjøre kunnskapen, om harmonisering av den indre feminine og maskuline flamme, samt å løfte frem den feminine strøm i menn og kvinner.

Nada betyr stillhet som kjennetegnes av Guds nærvær på jorden i det feminine som kalles Shekina. Hun taler fra stillheten som er en helhet som strømmer frem fra en levende kilde. En forståelse av at øyeblikket inneholder alt. Som de store yogier taler fra tomheten som betyr at de taler fra visdom. Lady Nada representerer den feminine ånd og den feminine Kristusenergien.

Den rene feminine Kristusenergien er spesialisert på sjelen og personligheten, for å rense bort skyld, skam og fornektelser i de tre nedre chakra. Alle disse følelsene der man ikke føler seg god nok ovenfor Gud eller andre mennesker må vaskes vekk av Hellige ånd. Dette vil bringe viljen frem og lyset fra ånd som vil lyse opp kroppen og de åndelige legemene.

Det har vært en separasjon mellom menn og kvinner som først startet på Atlantis og videre gjennom Egypt og Hellas, der kvinner og menn ble mer og mer adskilt og separert fra hverandre til de ble helt adskilt. Det er derfor en historik tid nå der man skal arbeid med sin indre forening og gjennreise sin indre mann og kvinne. Når man renser nedre triaden kan man realiserer seg selv gjennom å bli glad i kroppen og ta ansvar for alle sine følelser. Leve i følelsene. Man blir da den elskede som tørr å la livets vann renne ned og være en rensende kvinne som smelter sammen med den åndelige mannen i harachakra. Denne triaden kan vi kalle Magdalena energien. Der kvinnen tar tilbake sin kjærlighet og kunnskap for derved å heve den til hjertet og Sofia - Visdom.

Det er viktig i denne tiden at kvinner og menn skal tørre å bære den feminine rene Kristusenergi, da det i lengre tid på jorden har vært styrt av den ytre maskuline kraft. Den lavere Solar plexus chakra energien har vært dominerende, gjennom lavere mental og forvrengt konkurranse og mentalt snobberi med ytre kunnskap i bøker og gammel ytre religion.

Mangel på den feminine energien gjør jorden hard og ufruktbar. Etter tusener av år med streben etter det maskuline ønsker man nå å føle en verdighet over sin feminine del.

Lady Nada formidler;Aksepter dine svakheter slik at de kan komme frem fra den nedre triade og de nedre chakraene og helbredes gjennom kjærlighet, den rosa flammen. Den rosa flammen, feminin ånd, skaper liv i denne jorden slik at Kristus frøet kan foldes ut. Det vokser ikke i sur jord med sure bekymringer der man ikke tillater luft og kjærlighet og lar det renne ned og fornye det gamle. “La Kristus den livgivende kalk gjødsle og rense jorden for syre og gjøre den fruktbar “ Som et plaster som legges på jorden og trekker helbredende kraft inn i såret og renser det”

La den hellige ånds kraft og lys med den feminine tilsynekomst rense ut fordømmelse og hat som gir syre og sykdom i din kropp. La denne kalk komme tilsyne og rense hele din kropp” !

Lady Nada/Magdalena holder den nedre treeninghet mellom indre mann, kvinne og barn, som virker gjennom personligheten og den kollektive menneskehet. Hun vender trigonen i hjertet ned i den nedre treenighet for å flomme ned gjennom ildens vann slik at det kan flomme kjærlighet ut til mennesket i deg og menneskeheten.

La de tre flammer stråle ut i hvert sitt chakra og flomme ut kjærlighet, visdom og kraft gjennom ild og vann slik at Hellig ånd kan komme tilsyne i menneskeheten gjennom alkymi i de tre nedre chakra” Dette vil bygge en bro til Maitreya den kosmiske Kristus sitt trefoldige hjerte og Sanat Kumara jordens indre konge, sitt åndelige hjerte”

I spirituell healing kan man trykke på disse illusjoner og tankeformer og tale fra sjelen inne i hara chakra. Da røres sjelstrengen i mennesket og det renser den gjennom følelser, vann og i den lidende kvinne og mann.


Kanaliseringer fra Magdalenas liv og hennes visdom gjennom Lady Nada (ca. 50 sider) fås i et kompendie på dagskurset i "Harmonisering av indre mann og kvinne". Det blir komplett undervisning og kompendie på del 4, i "Den nye tidsalders healingskole" og deler av kunnskapen på "Metatron engleteraoiskole" del 6. 

Den femte boken fra Cathrine  som har tittelen; Lady Nada løfter frem Magdalenas visdom indre mann og kvinne, ventes å utkomme i juli 2012. Den kan bestilles på Kathrine.gyldenrose@gmail.com

 

 

Enter supporting content here