Gyldenrose esoteriske senter

Den nye tidsalders esoteriske healing

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

healing.jpg

healing.jpg

 

Siden 1997 har Cathrine Gyldenrose (med hjelp fra sin mann Rafael Gyldenrose og de oppstegne mestrene i healingrådet/den kosmiske verden), forsket og studert gjennom esoterisk litteratur og utallige pasienter hos Cathrine, utviklet en healingteknikk som går forbi personlighetens kamper, frykt og begrensninger, til å rette fokus og opprette kontakt med sjelens klare lys som fylles opp i pasienten. Dette healingarbeidet hjelper til med å oppløse frykt, uforløste følelser, negative tankeformer og blokkeringer som gir negativ karma. Resultatet gir ny inspirasjon og forvandlig i hverdagen, bevissthetsutvidelse i sinnet, styrker kroppens immunforsvar, og bedrer balansen mellom kropp, følelser og sinn. 

 

Gjennom enkle teknikker gir det direkte forbindelse og kontakt med din  “jeg er” bevissthet og de tre triader, som tennes (ånd, sjel og personlighet i deg). Det opprettes da kontakt med “det åndelige” mennesket” i deg. Healingen retter fokus mot sjelen og det indre lyset i deg. Dette skjer via pusten, påkallelser og aktivering av din sjels kvaliteter og fargeflammer, indre arbeide med bevisstgjøring og utrensing av fryktmønstre (negativ karma) i chakraene som lever i forskjellige bevisstheter, farger,frekvenser og separasjon. Dette gir tilgang til forståelsens lys fra sjelen til pasienten som terapeuten kobler seg til gjennom pasientens sjelsbevissthet som en veileder og guide.

 

Cathrine er grunnlegger og lærer i Den nye tidsalders esoteriske healing og i tillegg arbeider hun daglig med pasienter i denne teknikken. Hun er opplært av sine læremestere Sananda (mester Jesus) og Lady Nada (Magdalena) i forhold til healingarbeidet, og hvordan teknikken arbeider innenifra og skaper sterke resultater i pasientens daglige liv.

 

“ All healing vekkes opp innenifra som en indre flamme i hjertet som vekker opp den indre healeren i personen. Den forøkes gjennom åndedrettet når pasienten selv åpner opp og erkjenner sitt indre lys. Dette lys kan da bli til en indre kraft som kan overvinne all ytre motstand “  Utdrag fra inspirasjon fra mester Jesus.

 

“Bevissthet som er livskraft pumpes og magnetiseres i hele kroppen og frakter følelser gjennom blodet. Disse følelser går gjennom kjertlene og inn i chakrasystemet, der de henter opp og aktiverer forskjellige negative følelser eller positive følelser etter som hva man går å bærer på. Dette påvirker chakrasystemet og kan hvis følelser ikke blir forløst skaper smerter og sykdommer” Utdrag fra inspirasjon fra Lady Nada (Magdalena).

 

“Det unike ved denne teknikken er forståelsen og fokuset som åpner opp for omega chakra som gir kontakt med moder jords sjel og materien (kroppsbevisstheten) i pasienten” Utdrag fra inspirasjon fra mester Kuthumi

 

Cathrine vil i den andre delen av foredraget forklare mer i forhold til healing-utdannelsen som går over ett og ett halvt år og består av fem deler.

 

De første to delene 1 og 2, går på analysering av personligheten, forståelse av mønstre og bånd. Karma og dharma (livsveien), chakraene, sykdom, fargestrålens kvaliteter, pusteteknikk og praktisk healingteknikk.

 

Del 3 tar for seg åndelig psykologi, gjennom psykosyntese og åndelig astrologi gjennom de syv strålepersonligheter, fra personlighet til sjel på de syv stråler, alkymi, de tre kors mm.

 

Del 4,5, og 6 tar for seg sjelsterapi gjennom det indre barnet, indre mann og kvinne, tilgivelsens flamme, forvandlingens flamme og Shikina feminin hellig ånds flammen gjennom Magdalenas visdom, sjelsclairvoyance, sjelskommunikasjon, akasha, betydning av sjelsbevissthet, sjels terapi og Hellig ånds healing gjennom  alkymi. 

 

Den nye tidsalderes esoteriske healing går gjennom seks helger i et og et halvt år med hjemmeoppgaver og kompendier med åndelig kunnskap gjennom personlighet, sjel og ånd.  

 

“Må forståelsens lys gi deg klarhet, fokus, styrke og forvandlingens lys i ditt hjerte, på veien din mot sjelsens rike i deg selv”

 

 

Kjærlig hilsen fra Cathrine Gyldenrose

kathrine.gyldenrose@gmail.com

 

 

 

 

Den nye tidsalderes sjelsterapi

 

 

Den nye tidsalderes esoteriske healing er en sjelsterapi som hjelper deg å bli bevisst på de muligheter du har som sjel, som bringer dine potensialer, gjennom farger og kvaliteter til uttrykk. Dette kan skje når du slipper frykt, illusjoner og begrensninger, for å hente tilbake kjærlighetskraften din som vekkes opp i ditt hjertechakra.

 

Gjennom din fødselsdato, sted og klokkeslett, vil jeg forsøke å finne din personlighetsstråle, sjelsstråle, strålen som går mot din dharma (livsvei og forpliktelser ovenfor sjelen), de fire elementer, og hvilke stråler, farger  og kvaliteter du trenger mer kontakt med og utvikle i dette livet. Dette arbeidet gjør jeg på forhånd, før du kommer.

 

Når du kommer til en to timers healing med åndelig veiledning, bruker jeg første halve time på å stille deg noen spørsmål som kartlegger og gir forståelse i forhold til de forskjellige trosmønstre og blokkeringer som ligger i de forskjellige chakraene dine. På den måten kan vi sammen finne ut hva du trenger å arbeide med i healingterapien.

 

Når healingen starter, ligger du behagelig på en behandlingsbenk og arbeidet starter med en bønn/dekret til universets kraft for å aktivere åndedrettet. Du puster aktivt og og jeg hjelper deg å bevisstgjøre de forskjellige chakraene og lagene vi arbeider med. Jeg påkaller de tre triadene i  ånd, sjel og personlighet, som utgjør det åndelige menneske i deg, som bevisstgjøres i krone-, hjerte- og harachakra.

 

Jeg påkaller den fiolette flammen og vi arbeider med den i forhold til renselse og transformasjon. Jeg tjuner meg inn på din sjelsbevissthet og arbeider med deg fra sjel til sjel. Jeg kommuniserer det din sjel ønsker å formidle til deg. Arbeidet går videre med lagene i chakraene, der det ligger frykt og illusjoner. Jeg hjelper deg å bevisstgjøre, akseptere og tilgi deg selv, andre (forstå din karma) gjennom forståelsens lys som jeg hjelper deg å komme i kontakt med fra sjelen din.

 

Jeg viser deg de valgene du har gjennom å fortsette med å holde på frykt eller velge kjærlighet og aksept for å sette deg selv fri. Jeg hjelper deg med å kontakte og bevisstgjøre ditt omega chakra for å gi deg riktig jordforbindelse og kontakt med moder jord. Gjennom kontakt med Kristus-energien, hjelper jeg deg å rense, bevisstgjøre og balansere din indre feminine, maskuline og indre barns kraft. Til slutt løfter jeg deg med min magnetiske og utstrålende energi, slik at du kan bygge opp en forbindelse med din sjel, det høyere selv. Åndelig veiledning og healing leses inn på kassettbånd og varer to timer.

 

Kontakt for behandling og kurs

Kathrine Gyldenrose   22621889 / 90583871

Eller send en melding hvis du har spørsmål til meg.

 

Ditt navn
Email address:
melding
  

Kurs opplysninger
Email address:
melding