Gyldenrose esoteriske senter

Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

Rosearbeide, rosegrupper og rosekanaliseringer


rosetempelet.jpg

Kjærlighetstemplet på Venus

Rosemestrene kom til Rafael og Kathrine den 1. juli i en meditasjon da fire planeter stod i et kardinalt kors mellom Kreps og Steinbukk, Vær og Vekt, og kanaliserte gjennom fra Venus. De ønsket at roseenergien skulle gjenoppvekke det hellige nærværet av kjærlighet, aksept og verdighet i menneskenes personligheter, og tre nedre verdener (mentalt, astralt og eter/fysisk), slik at personligheten kan løftes og forenes med sjelens nærvær.

Den kosmiske rosestrømmen er ren kjærlighet fra Guds bevissthet gjennom ånd og sjel som søker å skape gudommelig nærvær av kjærlighet, visdom og kraft, til personligheten og kroppen.

Roseveien på jorden er forbundet med den forente kjærlighetskraften, roseenergien. Roseenergien gir ordløse forvandlinger fra sjelen gjennom medfølende kjærlighet og indre aksept for menneskene og jorden.

Roseveien gjenoppretter en hellig forbindelse med alt liv som bringes frem i hver celle gjennom harmoni med hvert menneske, dyr, trær, planter og moder jord.

Den løfter frem det hellige i alt som er skapt som vi ser med våre fysiske øyne, og renser dermed bort kritikk, negative holdninger og fordommer i sinn, følelser og kropp.

En rose på jorden En Rose på jorden er en sjel med et kjærlig, medfølende og fredfullt hjerte, trent i å forstå mennesket og jordens bevissthet og verdenssjelen. Rosen er derfor en budbringer av ren kjærlighet visdom og kraft, som skaper en roseportal i seg selv som løfter menneskenes bevissthet. Det  skaper det hellige (i sær det feminine) nærværet i alt liv på jorden.

Rosen på jorden bærer først en spe knopp i hjertet som viser potensialer som kan komme frem. Men først når vi tør å si ja til kjærligheten og tør å erfare den på godt og vondt på jorden, utfordre frykten for kjærligheten – for det kan være vondt å elske – vondt å være sårbar og åpen. Da sier mester Jesus; hvis du sier ja til å ta imot vannets engel – tar du i mot rosevannet – rosevannet skaper fruktbarhet i deg selv som gjør at du starter å tiltrekke deg kjærlighet på jorden. Uten rosevannet blir du tør som en ørken, og går da på en ørkenvandring gjennom livet.

Når hjertebladene i rosen åpner seg, kan det også gjøre fysisk vondt i hjertet, hvor blokkeringer og smerter har sittet i forhold til negative energier som har opplevd lidelse og smerte på jorden.

Men rosemesteren for den hjertesmerten vil komme til deg når du ber om det, med å rette sin spesielle rosestrøm i farger og kvaliteter som skal taes inn. Og du har da bedt om hjelp på din måte.

Kanskje du er redd for kjærligheten og redd for å stole på at du er verd å bli elsket, da har du ikke tillit til kjærlighet. Så når du ber om hjelp for mistilliten til kjærlighet i livet ditt, så vil rosemestren for Jomfruen som har med tillitsbladet, rette en rosestrøm av tillit og aksept  til det hjertebladet for at du kan ta imot kjærlighet og slippe frykten for kjærlighet og til andre mennesker og til din egen kjærlighet og aksept.

Gjennom rosens gradvise utfoldelse av hjertebladene i hjertet ( i alt 12 kvaliteter), så har jeg sett at alle rosene på jorden som aktiveres, har mer enn seks hjerteblader åpne. De har derfor sagt ja til å gå på innvielsesveien og å arbeide ut fra hjertets vei. Dette oppleves ved at sjelen gir deg fasthet, trygghet og healende lys gjennom sjelens magnetiske kraft i hjertet. Veilederen i hjertet, peker på veien og riktig retning i livet og kjærlighet og visdom strømmer som en rosevei mot målet for sjelens utvikling. Vi aksepterer da og forstår våre kvaliteter, av lys og mørke i sjel og personlighet.

Rosen bærer roseseglet gjennom Kristusvibrasjonen i hjertet. Roseenergien har en duft som er så vidunderlig at den tiltrekker lysets mestre, store skarer med engler og guider i den åndelige verden som står til tjeneste på jorden og som ønsker å arbeide gjennom denne rosen.

Rosens farger er lysende og skimrende i alle regnbuens aspekter. Den har rene røtter der de er forbundet med føttene og omega chakra som er forbindelsen til moder jords hjerte. Rosen kjenner jordens bevissthet og nærvær av kjærlighet til alt liv på jorden. Det betyr at omegachakra er åpent og gjennom omegaporten, der det strømmer opp rent liv, næring og trygghet gjennom røttene til stilken i de tre nedre chakraene, til rosen i hjertet. Rosen i hjertet gir mulighet til å utfolde seg ut med rosestrømmer til menneskene og verden.

Roseenergien på de tre plan Åndsrosen fra den gudommelige monade arbeider gjennom åndstriaden i kronechakra uten illusjoner og slør. Den er den forbundet med den hvite rose, kjærlighet til Gud i rosen.

Den kausale rosen fra den guddommelige sjel arbeider gjennom sjelstriaden og er forbundet med den rosa rose, forent mellom ånd og materie, som utstråler sjelens gudommelige kjærlighet i rosen.

Den personlige rosen fra den guddommelige personlighet, arbeider gjennom hjertet og ned i personlighetstriaden. Gjennom egne erfaringer av lidelser og smerter skaper den en dyp kjærlighet til menneskene som er forbundet med en rød rose. Menneskeheten og jorden i rosen.


Rosegruppe og rosearbeide for menneskene og jorden, blir holdt en gang i måneden i hvert stjernetegn og kvaliteter, gjennom rosegruppen på Gyldenrose esoteriske senter, Prinsdal Oslo. Vi har også flere rosegrupper som gjør rosearbeide både i Norge fra Finnmark i nord, vest og øst i Norge, til Danmark i nord og syd.  

Det blir stadig flere rosegrupper da rosene på jorden aktiveres i denne tiden, og søker å holde rosestrømmen gjennom seg. Rosene trenger hverandre i vannmannens tidsalder, som benytter gruppebevisstheten for å la kosmiske rosestrømmer av ren kjærlighet gjennomtrenge menneskeheten i de tre nedre verdener, mentalt, astralt og eter/fysisk.


Er dette noe som vekker interesse i deg, så ta kontakt med Kathrine på mail: kathrine.gyldenrose@gmail.com


Kanalisering fra rosemestrene den 1. juli 2011


Kanalisering fra rosemestrene ved Kardinalkorset på himmelen 1. juli 2011.
Dette er ingen jord med skjønnhet og harmoni. Vi vender nå tilbake til jorden fra harmoniens og kjærlighetens tempel. Vi gjenoppretter   forbindelsen mellom det eteriske tempelet og jorden. Jorden har befunnet seg på en bevissthet av dom, straff og grådighet. En kortsiktig maskulin energi har styrt jorden de siste tusener av år. Vi åpner nå i dag en strøm av forståelse og forståelsen av det hellige liv i alt som lever. 

Vi vil bringe kjærligheten tilbake i hver celle i kroppen til hvert menneske, dyr, planter og gjenoppvekke denne hellighet og kjærlighet. Slik at kjærligheten kan være tilstede i hele det guddommelige skapte som dere ser med deres øyne. Derfor bruker vi disse bevegelser i vår dans.

Ikke den stivhet som vi kan se at det er mekanisk der man hopper frem og tilbake. Vi setter i gang den energi som skaper bølger i bevegelse, harmoni sirkler av lys og bølger av lys og kjærlighet som myker opp de stive former av stivnede tanker, følelser og kropp.

Vi har kommet for å skape bevegelse i disse fastlåste tanker som har blitt kantete, kritiske og fordømmende mot seg selv og andre.

Vi har med sorg sett lenge nok på hvordan også det feminine utrykk har fått kanter og blitt usårlige og mistet sine sterke feminine energier.

Derfor ser vi det som en viktig oppgave i denne tid å la denne kraft og visdom vende tilbake til jorden. For å skape den glede som profetene hadde i starten der de danset i ånd.

David danset så han mistet all kontroll der han virvlet oppover fjellene på veiene og lot livet strømme gjennom dansen i glede og kjærlighet.

Men det er ikke en ytre lek men en indre kjærlighet som uttrykker seg i materien uten kunstige rusmidler der man desperat vil være i glede. Det er menneskets lengsel etter indre glede som ikke trenger bekreftelser.

Vi vil la vår skjønnhet, harmoni og vår dype ro, trenge ned i rosegruppene på jorden. Vekke opp igjen denne skjønnhet ved å se seg selv med verdighet og skjønnhet. Slik vi har vært med på deres esoteriske healingskoler, der vi har arbeidet med aksept og forvandling av mennesket i dere.

På Atlantis kom det mange mennesker til oss for å få hjelp, og jeg vil nå formidle litt informasjon fra Rosetemplet på Atlantis. Alt den gang var det mennesker som inkarnerte ned som var sensitive men også var i kontakt med jorden. De opplevde den raske utviklingen på jorden og alle utfordringene med å forholde seg til andre mennesker som hadde dypt stress i seg. De sensitive tok inn dette og bygde opp et indre stress som gjorde at de ble tappet for energi. Og dere møter mange i dag i sjelsterapi og healing med dette indre stress. Mange kvinner og menn som ikke har overskudd til å gjøre noe og de forstår ikke hvorfor de er så slitne. Dette stress ligger der, og de får aldri ro. De kunne godt sitte passivt i sitt eget hjem, ikke gjøre noen ting, men det indre stesset tærer og sliter på dem. Når de kom inn i vårt tempel, var det en dyp indre uro i kroppen, men vår tilstedeværelse i kropp, vår aksept og kjærlighet til oss selv gjennom det indre guddommelige kjærlighetsliv, gjorde at deres indre stress fikk senket seg og de kunne fornemme hvem de egeltlig var. Vi hjelper sjelen til å synke ned i kroppen og kjenne hvordan hele kroppen får grøssninger av kjærlighet der de for første gang kan hvile og kjenne det guddommelige i seg selv. Mange kom fra andre templer der de hadde følt den gudommelige kjælighet i sitt hjerte, men de hadde ikke kjent den guddommelige kjærlighet til sin kropp.

Derfor har vi også forståelser og symboler som forklarer at kroppen er fylt med vann og vannet tar til seg støy og uro og vi renser den med det kosmiske vann av kjærlighet som vi øste over dem som kom. Det gav dyp harmoni og fred, som gjorde at kampene forsvant og skjoldet og slitenheten ble borte.

I dag trenger menneskene mer enn noensinne å bli kvitt denne indre slitenhet for den er veldig sterk nå for tiden. Vi fra rosetemplet på Venus vet at det finnes rosetempler på mange planeter. Men siden Venus er en søster av jorden, har vi et spesielt ansvar for å holde dette rosetemplet. 

På vei inn i rosetemplet på Venus vil du se to vakre mennesker, en naturlige kvinne og mann som står ved siden av hverandre som to søyler av kjærlighet, det lyser fra. For de har funnet sin indre ro og kjærlighet. Og det er blomster og de vakreste parker som de på jorden prøver å kopiere. Som en edens hage med vakre trær og blomster sommerfugler og vakre bekker som renner nedover og hele området og dette tempel har harmoni, skjønnhet og kjærlighet. Vi har tatt vare på disse hemmeligheter som jorden har måttet gi fra seg.

Disse prestinnene arbeider med kunst, de kan male skjønnhet og rense ut gjennom disse kvaliteter. De kan bruke stemme og lyd for å akseptere sin egen stemme. Og akseptere sin egen skaperkraft. For det er aksepten som er vår forvandling. Vi åpner det hellige rom.

Vi har en seremoni der vi samles rundt en stor rose. Denne rosen er nesten foldet sammen, og den symboliserer den sammenlukkede i våre hjerter. Når vi beskytter oss og når vi har gitt opp håpet om kjærlighet og sammensmelting mellom tvillingsjeler og kjærligheten til oss selv.

Vår oppgave er å åpne denne rosen og få bladene til å folde seg ut. Vi påkaller da den rene guddommelige modergud fra skapelsen. Den rene feminine kraft. Vi merker når den store rose i templet folder seg selv, da starter våre hjerter å folde seg ut i gruppen. Det begynner å strømme ut i universet og mot jorden for de som er knyttet mot jorden. En dyp strøm som vekker den rene guddommelige feminine strøm. Vi løfter våre hender og holder dem foran oss som skåler av kjærlighet. Da tar vi imot den guddommelige moders kjærlighet den rene essens av kjærlighet. Vi går mot rosen og fyller oss med kjærlighet før vi vender tilbake. Når vi har fylt oss syv ganger med denne kjærlighet vender vi oss ut med ryggen mot hverandre i sirkelen og sender denne kjærlighet ut til universet og ned til menneskeheten og jorden.

Vi kan merke hvordan rosens kjærlighet går gjennom det kosmiske vann og vi velsigner den kosmiske vannet med rosens kjærtlighet og vi kan se at bølger ut i universet. Da gråter vi av kjærlighet og vi kan kjenne at det kosmiske  vannet for liv og kjærlighet bølger ut til planetene med sin omsorg, kjærlighet og renselse.

Må vi få flere prestinner som kan velsigne det kosmiske vannet og som kan velsigne plantenes legemer som vi ser som et hav av astral energi. Og prestinnene på jorden og mannlige hjelpere starter å velsigne jorden gjennom det mentale, astrale og eteriske lag som finnes på jorden, så det kan bløtgjøres og bølge i harmoni. Ikke slik vi ser nå, hakkete, kantete som energien og går ut i disharmoni.

Så tenn deres lysgral og la rosen flyte på det kosmiske hav. Og la jorden få oppleve disse harmoniske roseenergier. Det hjelper ikke bare å rense jorden med solånd og ild, som de åndelige på jorden nå forsøker. Jorden må også få tilbake sine kjærlighetsbølger og kommer i harmoni med det kosmiske hav.

Og vi ber på en spesiell dag som denne, at vi får lov til å sende gjennom det kardinale korset som også har vann og skape et hjem for vårt kjærlighetstempel på jorden. Jeg kaller nå på alle de kvinner og menn som ønsker å støtte rosens kjærlighet. Men det krever også at de sier ja til å søke indre ro i deg selv. Det er forpliktelser for å komme inn og delta i rosearbeidet på jorden. For de som ønsker å bli en roseprestinne må si ja til å finne indre ro, si ja til å være søyler av roseenergi på jorden.

Vi har ikke åpenbart disse hemmeligheter før nå, da vi har ventet til den rette tiden. Noen som er villig til å formidle dette rent og som er en del av roseprestinnen selv og vært i rosetemplet den gang det var på jorden. Som er sterk nok til å beskytte roseenergien. Vi har hatt disse rosene og Kristusmenn på jorden fra Isis og atlantisk tid. gjennom alle sivilisasjoner har vi hatt noen på jorden fra rosetemplet. Men  i denne tiden trenger vi mange roseprestinner og rosehjelpere til å støtte denne energi.

Jeg vil også røpe arbeidet på et dypere og høyere plan. Som du vet er hele universet som et stort legeme og når vår rosebølge går gjennom dette legemet, som er forbundet med alt som er, mottar det store kosmiske legemet denne roseenergien i hele seg med alle planetene. Det er vår oppgave. Og bølgen går langt, men hvis den ikke mottas på fysiske plan gjennom åndelige mennesker som er mottagere som kan hjelpe å støtte den energi på en planet, så blir planeten tørr og kald. Da blir det ikke den omsorg til andre mennesker som kommer fra dypet. Det kan være at menneskene har kontakt med Gudsflammen på ande nivåer, derved føler de er forent med Gud, men de får ikke den medfølelsen. Derfor er det noen mestre som har både rosekjærlighet og solånden i hjertet. Det er de mestre verden beundrer.

For de som bare har den maskuline del kan samle mange tilhørere men de søker bare å komme hjem til Gud, de søker ikke å skape himmelen på jorden. Bare de som har rosens kjærlighet i seg, gjør det. Derfor har Kristus og alle mestre som realiserer Kristuskjærlighet på jorden, roseflammen i sitt hjerte. For man kan ikke bli en ekte Kristusmester uten roseflammen.

Jeg vil i denne stund formidle at i all sjelshealing også den Jesus brukte, var den energi av rosen som skapte de største miraklene i kroppen til menneskene for den bringer kropp og sjel i harmoni og dette er den store hemmeligheten med all healing. Dette er faktisk den delen av sjelen som er i kroppen som også har ubalanse og dermed må den også føle kjærligheten mellom kropp og sjel for å oppnå denne helbredelse. 

Derfor var det mange kvinner som ble gode til å arbeide med denne healing og noen av dem hadde vært i rosetemplet, og var med på å bringe denne flammen inn denne gang. Slik de gjorde det for 70.000 år siden og alle de årtusener etter. Når de kom frem, var det fordi en mannlig mester aksepterte dem, da benyttet de muligheten til å komme frem.

I rosetemplet var det 12 ledende prestinner og en mester. En tempel leder som ble valgt av de 12. fikk i oppgave å arbeide med 12 forskjellige energier som de skulle holde kontakt med for å kommuniserer med 12 forskjellige grupper,  steder og områder av universet. Hver av dem er også eksperter på et hjerteblad, selv om de har alle 12 hjerteblader. De formidler en veldig sterk kraft gjennom dette hjertebladet. Og da tenker vi ikke bare fra menneskenes hjerte, men fra det kosmiske hjerteblad i Guds krone, som et hjerte i krone-chakra til Gud. De formidler derfor disse kvalitetene fra Guds hjerteblad, med en høy kjærlighet. 

Dette er informasjon som vi ikke har fortalt på det fysiske plan tidligere. For dette er så sensitivt, men i dag kan vi formidle noe av dette. De bringer da denne kvalitet gjennom sin kosmiske bevissthet til det mennesket som lider i hjertet. De merket om et menneske på en planet hadde lidd mye og hatt så stor lidelse at hjertebladet hadde begynt å åpne seg. Det kan f. eks. være et tillits blad, da rettet prestinnene en strøm av kjærlighet for de var forbundet i hjertet til alle sjeler, der alle hjertene var forbundet, og de retter da sin kjærlighet inn i dette hjertet som ber om hjelp fra Gud, mestrene eller engler. Det bløtgjør dette hjerteblad for all den smerte det har bært på.

De er forbundet gjennom en lyssøyle som var forbundet med Guds krone som funklet av 1000 av lysende blad og midt inni denne hellige ene lotus dveler det rene fullkommende hjerte som går ned i vårt tempel, som skal lede menneskene mot det rene hjertet. Så vår oppgave er å vokte det rene hjertet det og det ene hjertebladet.

Når smerten blir for stor på jorden stiger sangens engel frem og synger til hjertene på jorden. Synger inn i smerten med sin kjærlighet. For å igjenbringe den harmoni som er tapt i mellom hjertene.Hun synger inne i hjertene. Fordi lyden fra Gud er den lyden Gud skapte i kjærlighet, som kan vende tilbake, men den kan ikke sammenlignes med vanlig sang. Et er skapelsens egen sang.


Jeg er lady Nada, jeg sitter nå i roserådet på Venus, sammen med rosemestrene og rosevokterne på jorden. Vi planlegger vårt videre arbeide gjennom rosegruppene og rosearbeidere som er aktive og de

som har bedt om å aktiveres i dette år.


Som flere av dere vet, så omslutter roseenergien solens hjerte og lar sine feminine dype kjærlighetsbølger strømme ut i menneskehetens tre nedre verdener, for å forbinde disse verdener og skape samarbeide, fellesskap, skjønnhet, forståelse, kjærlighet og aksept til verden.

Den feminine Kristusbevisstheten hjelper jordens hellige gral til å ta imot oppstandelsens flamme og reise seg mot sjel og ånd.


I året 2015 forener rosemestrene de syv roseveier gjennom den åttende rosevei. Den skaper regnbuebroen til rosevokterne og rosenearbeiderne på jorden, og videre til menneskehetens tre nedre verdener som forener seg med jordens hjerte.

Dette år skaper denne oppstandelsensflammen en magentastrøm som søker å løfte jordens hellige gral til menneskenes bevissthet, slik at flere mennesker vil ta ansvar for jordens renselse og forbinde seg med den. Flere vil åpne sine øyne og forstå at de må gi mer tilbake til jorden, der de tidligere har tatt fra jorden. Lære å se seg selv og jorden som et legeme.

De tre nedre verdener vil lyses opp gjennom karma`s voktere og regnbuekrigerne, de syv nivåer (syv chakra), skaper klarhet og fokus i den avstand menneskene har mellom seg selv og jordens bevissthet og hjerte.

Den magenta rosestrømmen vil forløse og rense ut mer av denne avstand og fraskrivelse av ansvar menneskene bærer i seg selv og derved sender ut til jordens indre legemer.

Fiolett ånd i menneske og alle farger som fiolett holder gjennom regnbuen sammen med jordens rubinhjerte, vibrerer med rosemesteren Kristus som er forbundet menneskene og jordens hellige gral. Magentavibrasjonen skaper en lengsel i jorden, etter denne oppstandelse og derved lengter hun etter å ta kraften sin tilbake.


Denne kraft er menneskenes verdenssjel som viser den nye verden for menneskene. Den skaper guds nærvær og derved løftes dette frem i de tre nedre verdener (det lavere mentale, det astrale, og det eter/fysiske plan.


Jordens indre lys (jordens hellige gral) som er skjult, frigjøres mer nå gjennom rosearbeide med å forbinde rosestrømmen med jordens indre hjerte og gral. Hennes smerte og de slørene av onde og falne krefter og forbannelser, gjennom forvrengte tankeformer og onde hensikter, har hindret dette guddommelig nærvær av jordens hellige gral/lys. Nå løftes dette opp på et enda synligere nivå, disse illusjonene og dette mørket blottlegges i menneskeheten.


Naturens og jordens ånd vil derfor skape enda flere rystelser og renselser i de fire elementers engler og elemtalkrefter i år, som får menneskene til å våkne opp og ta ansvar for seg selv, menneskehetens og jordens fremtid. 


Den digitale verden har gjort at alle mennesker kan ta lidelser og smerter inn i sin stue og velge å se/forstå og engasjere seg humanistisk. Menneskene lærer av denne lidelsen, også de som ikke opplever den nå, men som kollektivt gjennom sin sensitivitet og høyere mentalitet, ser et felles ansvar for å tjene menneskene. De lar de høyere bevissthet og verdier strømme inn inn i menneskeheten, vekke fellesskapet og enheten til hverandre og til moder jord.


Ellers ser vi at de store teknologiske elementaler, gjennom digitale og sosiale nettverk, har et stort grep om mange menneskenes bevissthet nå i denne tiden, der de flykter inn i den astrale forstillings verden, og derved tar dem bort fra sin nære virkelighet. Mange tror de kan erfare mye gjennom å kikke og/eller bli underholdt av andres erfaringer. Istedet mister de sin kraft og verdifulle erfaringer i nære relasjoner som skaper stillstand i deres liv.


Mennesker mister kraften sin til disse teknologiske elementalkrefter og isolerer og passiviserer de fysiske og eteriske legemene. Kroppene fungerer dårligere, holdningen blir lut og kroppen faller sammen.


Den feminine bevisstheten lider over mindre tilstedeværelse i følelser og kropp, som gir frykt for utfordringer i livet, disharmoni og liten motstands-kraft mot sykdom i kropp og sinn, stråling og skader i cellene.


Roseenergien skaper nettopp denne lengsel etter å finne tilbake til det guddommelig nærvær og tilstedeværelse i personlighet og kropp, som tillater sjelens bevissthet å trenge gjennom alle lag av frykt og disharmoni. Roseenergien skaper kjærlighetens mirakler i hverdagen, og får menneskene til ønske om å skape «himmelen på jorden». De finner et hjem av indre skjønnhet og stillhet i seg selv som samsvarer med sitt ytre hjem og naturens hjem.


Kjære lysende sjeler som går roseveien på jorden, vi trenger den innsats rosene kan gjøre gjennom sine rosearbeider i gruppebevisstheten, og hverdagen, der feminin ånd, den forente rosestrøm transformeres ned gjennom rosenes dype samklang med rosehjertet i Guds krone og hjerte. Visdom, kjærlighet og harmoni i rosestrømmen, trenger gjennom, renser og oppløser de stivnede, hakkede, støyete og illeluktende elementaler og tåkeslør som ligger rundt i menneskehetens og jordens lavere mentale, astrale, eteriske og fysiske bevissthet.


Jeg gråter mine rosetårer når jeg ser moder jords aura og indre legemer. Hun ønsker å puste inn, føle og fordøye ren kjærlighet. Hun ber derfor rosenearbeiderne på jorden fortsette sitt rosearbeide i sine rosegrupper og med sitt indre rosearbeide, for å frigjøre sjelen fra indre

og ytre bundethet i personlighet og kropp.


Jeg Lady Rose, kaller på alle rosene på jorden – vi stimulerer deres sinn, følelser og kropper slik at dere blir mer motiverte og glade i deres roseoppgaver, til dette arbeidet og være roseporter og rene kjærlighets voktere på jorden. En helliggjørelse av personligheten fortetter å vibrere og sjelen i dere kan stige ned og skape et hjem i dere. Da vil dere føle dere hjemme over alt på jorden og deres menneskelige kvaliteter vil utfolde seg på jorden. Dere vil føle en dyp takknemlighet, kjærlighet og aksept for å være dere selv som forent sjel og menneske i verden.


Våre rosebølger gir kosmisk kjærlighet og transformeres ned gjennom deres farger og kvaliteter opparbeidet i sjelen, slik at roseveiene når menneskene og leder dem i kjærlighet og aksept til deres sanne indre hjem. 


Velsignelser for det nye året 2015, ønskes fra rosemestrene på Venus !


Kjære lysende og vakre sjeler !  

Jeg er Lady Nada sammen med min flamme, Lord Kuthumi !

Dere som er med her i kveld, har ønske om å si ja til være roser og bære roseenergien på jorden.

Vi takker dere ydmykt for at dere ønsker å skape en vakker og sterk rosestrøm i denne felles rosegral og gjennom deres egen sjel, sinn, følelser og kropp. Dere vil lære å helliggjøre deres indre tempel til et kjærlighetstempel og være en rosestrøm som roseprestinner og rosehjelper som arbeider ut i verden med å manifestere kjærlighets-templets tilsynekomst på jorden i vannmannens tid.

Det er et viktig stykke arbeid dere vil være med på i tilknytning til det gyllne ashram med å felle ned rosestrømmen i den gylne gral i dette fokus for 2. stråle - for å skape en sterkere feminin innstrømning som renser, harmoniserer og frigjør kjærlighetsbølger som omslutter solånden og skaper en rosestrøm ned i den nedre triaden (som har falt på jorden) da menn og kvinner gikk fra hverandre og skapte avstand og fremmedhet for hverandre.

Rosestrømmen vil hjelpe dere med forening av deres halvdeler i særlig grad i nedre triade slik at dere kan bli hele i dere selv og tiltrekke dere denne kjærlighetspartner og kjærlighet relasjoner ute i ytre verden. Vi vil sammen samle den nedre triaden og løfte den mot sjel og ånd.

Menneskeheten og jorden vil da kunne ta tilbake sine kjærlighets-bølger og lære å helliggjøre sin personlighet og seksualkraft som har hovedfokus i harachakra gjennom den 7. stråle i denne vannmannens tid. Der personligheten skap integreres i sjelen og nedre triade skal løftes mot hjerte triaden og etter hvert mot øvre triade.

Dette er lady Nada sitt arbeid sammen med sin tvillingflamme Lord Kuthumi for å muliggjøre tvillingflammenes tilsynekomst som rose-porter i oss selv og i den ytre verden. 

Det er en sterk tid for å bringe rosestrømmen til jorden gjennom fullmånene i Tvillingene som er tiden for å løse opp mentale blokkeringer som hjelper deg å slippe slør som har forvirret sinnet ditt og gjort at du ikke klarer å se eller tenke i klarhet og fokus på din oppgave.

Kanskje har du sprunget hit og dit i sinnet ditt og ikke hatt klarhet og fokus mot en målrettet energi da motsatsen er Skytten i deg. 

Fullmånen i Tvillingene er også tiden der Kristus og Lady Rose gjennom sitt felles rosehjerte ønsker å senke en rosehjertestrøm fra sjelens hjerte ned i menneskenes hjerte og dere nedre triader til jordens hjertetriade. 

Kanalisert den 21. mai 2013 gjennom Cathrine Gyldenrose


Kjære vakre roser på jorden Oslo, den 31. august 2014

Kristusinspirasjon; Mester Jesus formidler; - Det har vært mange og sterke renselser kollektivt blant rosene på jorden, som har skapt motstand i rosearbeidet, men vi ser nå en større letthet og glede som de som kommer fysisk i rosegruppene nå erfarer. Det er dette vi nå ønsker å inspirere de andre rosene med, slik at de fysisk kan komme. Da vi ser er at flere har vært tilstede i sjelen. Men nå er det behov for å integrere dette i personligheten, og da trenger vi de fysiske rosenes tilstedeværelse ved nedfellingen.

Vi vil takke de rosene som fysiske har vært til stede og formidlet og tjent den energien som andre roser har arbeidet med i sitt indre, men ikke i gruppebevisstheten. Det er et sterkt ønske nå om at den må folles ut i full blomst, slik at denne rene skjønnhet og tilstedeværelse, nedfelles til menneskene og jorden.

Vi formidler at inni sjelen til alle rosene ligger det en dyp lengsel etter å hjelpe menneskene som lengter etter den ekte kjærligheten, og la den dype roseenergi fra de 12 hjerteblad i sin smerte, forvandles til de vakreste og høyeste kvaliteter. Det er de fysiske rosers gave, å få lov delta i forløsningen av disse hjertebladene i menneskeheten, ved at de i mange liv har lengtet etter å forløse denne smerten i seg selv og i verden.

Vi vet at mange roser er slitne på jorden gjennom familie og ytre arbeide for å skape økonomi og trivsel rundt seg, men vi ser i deres hjerter, at det nå fylles av letthet og glede, når dere kjenner rosemestrenes kjærlighet og takknemlighet over å være våre redskaper på jorden.

Det er spesielt viktig i denne tiden å løfte opp den feminine energi (som dere vet) da mye smerte i sakralchakra forløses, slik at det feminine kan ta i mot etter den rene kjærligheten på jorden. Derved opplever at de forserer disse kollektive fryktmønstre av smerte som verden viser oss i media, og den ytre verden som har gjort det hardt å være en ren rose på jorden.

Mange roser føler et ekte åndelig ansvar (gjennom rose-eden på det indre plan) til å felle ned rosestrømmen - den rene kjærlighetsvibrasjon til menneskene og jorden. Vi stimulerer dere i denne stund, og ser et håp, gjennom deres vakre indre rosehjerte i sjel og kropp at deres dedikasjon for denne oppgave, folder seg ut og går med dere i stor kjærlighet og glede.

Med rosen skal vi seire !  

Kanalisert gjennom både, Kathrine og Raphael GyldenroseKjære vakre roser !

Det er en glede for meg å være her tilstede i denne rosegruppe med mitt rosehjerte. Jeg husker for lenge siden da jeg spaserte i min rosehage på jorden den lengsel etter kjærlighet som jeg bar på og ikke kunne leve ut på jorden den gangen som Frans.

Men jeg lærte å se med skjønnhet og kjærlighet på alt liv i naturen og verden. Dyrene ble mine venner som formidlet i mitt hjerte den godhet og glede som de viste ved å være tilstede i seg selv fullt ut. Noe mange glemmer i hverdagen. Det å leve fullt ut og glede seg over sin personlighet og kropp.

Det er viktig at dere som er såkalt alene faktisk forstår at dere aldri er dette. At deres kjære lever i dere. At din elskede ikke er langt borte men nær deg som en vakker liten flamme i ditt hjerte. Nær denne flammen i deg og den vil ekspandere og ble til en sol som varmer deg på kalde dager.

Mitt hjerte gleder seg nå over at så mange av dere nå velger å tro på kjærligheten og at dere kan forenes med deres kjære mann eller kvinne på jorden.

Dere vet den avstand dere har til kjærligheten der dere ikke føler dere er forent i kjærlighet og nærhet med deres elskede er den avstand dere har i dere selv mellom indre mann og kvinne.

Hva viser den ytre partner deg av avstand. Kanskje Viser han/hun deg liten interesse, avvisning, kritikk, ser deg ikke , bekrefter ikke din kjærlighet, har ikke oppdaget deg på jorden osv…..

Om det er din indre mann så har du avstand til er det avstand til din ånd og ildkraft og du har ikke tillatt denne vakre guddommelige ild og ånd å bli forent med dine følelser og personlighet/kropp.

Vi Ber nå solens ånd gjennom roseflammen lov til at din åndelige partner skaper en vei og stråler inn i ditt harachakra (underliv). Varmer alle dine følelser som en solnedgang i ditt vann. Kjenn at din indre kvinne deg som personlighet på jorden lengter etter å bli bekreftet av din indre mann som nå stråler mot deg.

Åpne deg nå kjære og be inni deg om forvandling for å smelte vekk all avstand mellom deg selv og din kjære mann og kvinne. F or denne vakre og evige kjærlighet i deg selv kan du aldri miste igjen om du først forener den i deg.  De to blir til en felles gyllen og rosa flamme som løftes til ditt rosehjerte !

Vi tillater dette å skje og velsigner dere nå !!!

Kanalisert gjennom  Kathrine Gyldenrose i 2013Inspirasjon over roseflammens oppgave i gjennom den gyllne gral !

Lady Nada og Kuthumi ønsker å forene roseflammen med den gyllne solånden slik at Kristusgralen kan flomme inn i menneskeheten og verden for å skape et sterkere samarbeid alle deler av menneskeriket og forankres i jordens ånd.

I denne tid ønsker Lady Nada i gjennom roseflammen å komme sterkere frem i den gyllne innstrømningen gjennom Kuthumi og visdomsmestrene i sitt ashram, hvor hun formidler roseflammen og holder guddommelig kjærlighet, forvandling og helliggjørelse av personligheten gjennom sjelens tjeneste. Roseflammens spesialområde er å gi tillit til å møte de dype smerter av atskilthet og separasjon i seg selv til forvandling som løser opp personligheten og løfter den mot sjel og ånd.

Lady Nadas oppgave er også å bringe den guddommelige kjærligheten tettere på menneskeriket. Gjennom sine mange inkarnasjoner blant menneskene har hennes hjerte særlige toner for å vekke kunnskap og forståelse hos engle- og stjernemennesker til dypere kjærlighet og aksept av menneskene på jorden.

De Gyllne mestrene har fått oppgave av Kristus å fornye og tilpasse den evige visdom til å nå menneskene i den nye tiden. Lady Nada har ønske å styrke samarbeide mellom de 7 stråler og forenkle teosofisk lære til å bli mer levende kjærlighetsfull og praktisk anvendelig. Lady Nada har gjennom trening fra Kristus i de siste 2.700 år, fått en særlig forståelse av menneskenes drama og lidelse som skal forløses og i roseflammens forvandlende guddommelige kjærlighet. 

Samarbeidet mellom Kuthumi, Nada og healingrådet, har brakt frem sjelspsykologi og sjelsterapier som vi nå ser kommer frem i flere og flere esoteriske grupper på jorden. Fortidens måte å rense personligheten gjennom harde ytre øvelser og fornektelser av mennesket i seg selv, passer ikke inn i denne tiden, da menneskene skal bli levende alkymister som formidler lyset ute i verden.


Inspirasjon gjennom både  Rafael og Kathrine Gyldenrose

Oslo, 1. februar 2012


Jeg er Lady Nada !

La ønsker å la deg forenes med Fiskenes roseprestinne i denne stund 

Jeg vil vise deg at du kan skape himmelen på jorden, og gjennom alfa faderen og omega moderen forenes i Fiskene.

Mine føtter har vært korsfestet til jorden og jeg har kjent all smerte på veien gjennom livet,

Derfor kjenner derfor alle menneskers smerter og veien dere går.

Jeg kommer til deg for å lede deg hjem og la dine føtter gå med kjærlighet og velsigne verden og hjertet flomme over av medfølende kjærlighet.

Kjære menneske engel - Slipp alle dine negative erfaringer av å være fastlåst til jordens og menneskenes lidelser og korsfeste i dine føtter i jorden !

Tiden er over hvor mennesket i deg måtte lide og lutre seg for å finne veien hjem igjen til Gud/ånden i deg.

Det feminine og dine indre kvinne har lidd nok, og dine føtter trenger ikke lenger å være stenket i blod og smerte.

Kristus vil røre dine føtter og lære dem å ta imot oppstandelsens lys.

Når føttene er fri – kan du gå videre !

Du trenger ikke lenger å gå ned i andres smerte og ta den på deg, som, en gammel kledning som er tung å bære for deg.

Legg denne smertekappen fra deg nå - kjære ! 

Jeg kommer til deg med en rose i min panne, fordi jeg nå velger å se med kjærlighet på verden.

Dine øyne har også sett all smerte på jorden, dine øyne er slitne av å gråte for menneskene og verden. Det klare moderens kjærlighets lys som springer frem i dem nå. Den feminine visdom – og fyller nå dine fysiske øyne.

Løft nå din bevissthet til 3. øye og jeg vil fylle det med en rose som fyller ditt sinn og dine tanker med ren kjærlighet og visdom !

Søk så til ditt indre hjerte !

Kjære - del ubetinget av sitt rosehjerte og så rosefrø til verden !

Jeg løfter deg nå til det kosmsiske urhav, som en havfrue stiger du i dette urhav av kjærlighet

Det feminine vann omslutter alt i deg - nå som du ligger i mors liv. Dette kjærlighets hav som har vannets bevissthet, velsigner vi til livets rosevann.

Det kosmsiske uthav fyller så de syv verdens hav på jorden.

Delfinene som mange har dødd på grunn av forurensing i havene – ønsker å vende tilbake nå havene blir fylt med livets vann og havfruene vender tilbake.

Du blir ett med delfinene nå og dens bevissthet forteller deg budskap for verden - lytt innover i deg selv – nå !

kanalisert gjennom Kathrine Gyldenrose 2012


Kanalisering fra Lady Nada den 18. mars 2010

Vi befinner oss enda inne i renselsens måned der våren gir oss en kraft som smelter kulde, smerte og gir og håp og glede over at en ny syklus har startet igjen !

La den feminine tilsynekomst som jeg Lady Nada gjennom fornyelse av Magdalena-energien, lar flomme gjennom deg slik at den kan forvandle det stivnede og tørre i din bevissthet.

Slik at din indre feminine kraft kan reise deg og din maskuline kraft kan tas i bruk.

Tiden nå i Fiskene - tar frem det gamle i deg som må dø, slik at du kan søke oppstandelsen som er den levende innstrømning fra ånd – Guds vilje som kommer frem i påsken og Værens fullmåne.

La livet seire over døden og de gamle trossystemer du holder på. Kjenn på det gamle i deg som ånden lyser opp – nå !

Si : - Jeg velger nå livet og livet er åndens bevissthet som gjennom strømmer alt i meg selv !

Ånden lyser opp alt, og alt er ikke like behagelig å se på i dette flommende lys. Det du da trenger er indre aksept !

Si: – jeg aksepterer meg selv fullt og helt i åndens levende innstrømning og lys - jeg levende gjør alt i meg selv !

Kjenn hvordan Gud og ånden løfter alle slørene og det mørke og dunkle i deg forsvinner som dugg for solen !

Hvordan ånden som er Gud i deg løfter deg inn i ditt Guddommelige hjerte hvor du aldri mer er alene.

Du oppdager at du selv er den indre mester – at du kan være deg selv. Du finner tilbake til fellesskapet og dine brødre og søstre. 

Alt er såre godt og du kan hvile i ditt rosehjerte ! 

KG 18.03.10