Gyldenrose esoteriske senter

Medsponsorer for tilgivelsens flamme

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

Medsponsorer for tilgivelsens flamme
 
Fra Kristus Maitreya - inspirasjon gjennom Rafael i august 2005

Det er sådd i menneskeheten et frø av tilgivelsens flamme, det har gitt' den mulighet for menneskenes sjeler gjennom overgivelse og forståelse, at det kan skape en syntese i sjelen mot balanse og fred på alle nivå og legemer.

La tilgivelsens flamme stige ned i jordens hjerte, la den forvandles til en menneskehet av tilgivende og kjærlighetsfulle sjeler. Se at tilgivelsens ånd strekkes ut og omfavner hele jorden.

Nå er tiden inne for å fullbyrde det arbeidet som mester Jesus gjennom faderes hjerte startet, ved å så tilgivelsens og sannhetens flamme i jorden. Tilgivelsens flamme ble hindret av fanatisme og blindhet. I smertens slør bleknet kunnskapen om tilgivelsens flamme til den ble et minne i sjelen.

Jeg ber dere lysarbeidere i Norden om å være medsponsorer for tilgivelsens flamme. Alle de sjeler som har gått Kristusveien har et særlig forhold til tilgivelsens flamme og kan aktivere den på en dyp innstrømmende måte som går dypt inn i jorden. Den transformerer smerte til tilgivelsens flammende kraft. Tilgivelsens flamme kan transformere den separatistiske ånd som hersker i menneskeheten nå. Denne ånd som har skapt frykt og terror. Jeg bringer nå denne forståelsen ut til de som ønsker å ta del i den.

Tilgivelsens flamme vil være en integrert del av den nye Kristusimpuls og ha en tilknytning til "the golden grail" sitt arbeide, som en del av den energi som nedtransformeres inn i jordens bevissthet. Den vil være knyttet opp mot fokus i Asissi og Taize og andre fokus som arbeider med fred.

Denne flamme har en spesiell egenskap, den bringer forskjellige kulturer og nasjoner sammen. Den fjerner separasjon mellom åndelige grupper og fjerner stolthet og andre energier som hindrer verdenstjenerne å skape den enhet som allerede finnes på det indre plan.

Vi ser det som en av de viktigste oppgaver å nedtrasformere denne energi. Da en av de viktigste utfordringer i denne tid er å skape samarbeide over landegrensene og kontinentene. Dette for å bringe syntese og fellesskap slik at forståeisens klare lys kan manifistere den enhetens ånd som vil bringe lysets tjenere til aktivitet på jorden.

De gamle brødre som atter vender tilbake til jorden og forsøker å bringe jorden videre forbi den krise som jorden nå står ovenfor. Skal menneskene atter utslette sin kode som tidligere sivilisasjoner? Eller skal de denne gangen klare å gjennvinne separasjon, egoisme, stolthet og mangel på ydmykhet.

Kjære brødre og søstre, vend dere til alle som søker å styrke enhetens ånd, la stolthet og all annen separatistiske tanker forlate dere alle! La alle Iystes arbeidere i Norden og ut ut i hele verden i sannhet bli en familie. Vi river nå ned illusjonsslørne.

Med mestrenes tankekraft bringer vi nå inn den nye tanke. Vi samler oss nå i det hvite broderskapets navn og forener våre tanker og ånd i en verden av tilgivelse, fred og forsoning, der alle religioner er forent gjennom ydmykhet, enkelthet, klarhet og indre lys som stømmer fra et åpnet hjerte! Fred være med dere!

Edit Text

Lady Nada (Magdalena) Choan 6. stråle

Inspirasjon til Cathrine i august 2005

Jeg strekker mine armer ut og sender mine tanker om kjærlighet til alle de som lengter etter denne kjærlighet. Jeg healer og renser sjelene slik at de i gjen kan forenes i sjelens rike. Jeg legger bevisstheten ut til menneskene om at det finnes en annen dimensjon med kjærlighet, enn det som kan sees med de fysiske øyne. Jeg vil bevisstgjøre deres dypere følelser og deres indre lengsel etter kjærlighet og enhet.

Før enhetens ånd kan inntre må kvinne og mann bli hel i seg selv, for således å leve helt i et åndelig forhold av kjærlighet og lys. Jeg har ved å slippe all min frykt og mine begrensinger om kjærlighet, arbeidet med en indre total aksept av min indre maskuline og feminine side. med en rosa kappe av kjærlighet har jeg omsluttet dem begge. I denne sammensmeltede kjærlighet flommer hjertet av levende kjærlighet.

Jeg arbeider også med de som lever alene og hjelper dem å balansere sin indre maskuline og feminine kraft. Spesielt de som lever i klostre. Jeg føler også at det er viktig i denne tiden å hjelpe åndelige par for å lære og benytte sin kjærlighetskraft gjennom høyere energier. Jeg vet at mange sjeler føler på denne tomhet nå, og søker desperat etter nye partnere for å tilfredstiile sin uro og frykt for å bli hel.

Jeg arbeider nå sterkt i midtøsten med tilgivelsens flamme, som bringer så sterke følelser i meg at jeg nesten ikke klarer å uttrykke det. Den takknemlighet og kjærlighet jeg føleser over å være en del av denne flammen. Jeg har fått tillatelse til å bringe den ned til de lidende kvinner og menn i midtøsten. Fra mitt 6. stråle ashram over Saudiarabia, bringer jeg nå tilgivelsens flamme ned i Mekka, der jeg arbeider med den feminine strøm som kan være nøkkelen til å rense den Islamske energien. Dette arbeidet ha allerede pågått en stund nå. Jeg har tatt på meg dette arbeidet for å hjelpe Mohammed med å balansere den maskuline energi, den tørre ild som han brukte for å danne denne religion. T

Takk kjære Kristus for tilgivelsens flamme, som du har senket ned i vannet. Jeg gråter av kjærlighet og glede for at tilgivelsens flamme nå har kommet ut tillysarbeiderne og de som arbeider hardt og kan nå menneskene. Det er derfor vi har bedt dere meddele dette til Asger Lorentsen, den informasjon om dette, da han har et stort nettverk på jorden og dere er mer skjult.

Jeg lar den blødende kjærlighet som jeg har fått fra Kristus renne ned i jorden. Jeg senker nå ned en flamme av forening av den rosa og gule flamme og derved danne en ferskenoransje transformerende flamme fylt av kjærlighet. Jeg legger min kjærlighet og kraft i flammen slik at den kan rense menneskehetens indre barn.

Jeg forflytter meg nå over Amerika, der jeg sammen med min kjære bror senker ned tilgivelsens flamme i vannet. Men jeg senker også ned viljens og sannehetens flamme. Vilje til fornyelse og renselse av all illusjon, slik at Amerikas folkesjel kan reise seg og bli et forbilde for verden.

Fred og kjærlighet til alle lysarbeidere i norden ! Edit Text

AltaVista Find this:   

AlltheWeb

Søk med Kvasir

Google

google731f6c34ec1ed1d2.html.

Gyldenrose esoteriske senter