Gyldenrose esoteriske senter

Tjeneste for verden

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

fredsdue.jpg

I menneskehetens tjeneste 

 
Verdenstjenergruppe !
Siden fullmånen i vannmannen i år 2000, har vi holdt en meditasjon og tjenestegruppe for å styrke innstrømningen av lys og god vilje i menneskeheten. Vi arbeider med å nedfelle den dype medfølende kjærlighet fra Kristusbevisstheten i Guds hjerte, slik at kjærlighetens lys kan virke gjennom menneskenes hjerter for å løfte menneskene og jorden.
 
Vi arbeider også med forvandlingens flamme, sannhetens flamme, tilgivelsens flamme, visdommens flamme mm..for å bryte gjennom disharmoniske energier som holder på hat, separasjon og frykt, for å løfte frem den nye bevisstheten og den gyllne tidsalderen på jorden.
 
Lystjenesten blir holdt på Gyldenrose esoteriske senter, Nedre Prinsdalsvei 90 b, 1263 Oslo. Vi starter presis.
 
Hvis du synes dette virket interessant og ønsker å bidra med ditt lys for en bedre verden, ser vi frem til at du tar kontakt med oss. Mail  kathrine.gyldenrose@gmail. Mobil 90583871-90113102.
 
 
Lystjeneste !
Å arbeide med lystjeneste er veien til Guds hjerte. Alle som går sjelens vei, må lære seg å tjene på ulike måter. I denne tiden er det viktig å forme lysgrupper for et felles mål og styrke den nye lysende sivilisasjonen og bevisstheten på jorden.
 
Ved å tjene bygges det opp en kontakt med sjel og ånd som lærer oss ubetinget kjærlighet, hengivenhet, samarbeid og fellesskap som styrker hjertet i oss selv og gruppens hjerte. Vi kommer da inn i en harmonisk og fredfull samklang med de indre verdener, de oppstegne mestrene og englenes vibrasjoner.
 
For Kristus er det viktig å gi av seg selv fra sitt hjerte og sinn, der vi stiller oss inn på kjærlighetsfrekvensen, slik at vi kan bli levende hjerter og sjeler som sender  innstrømmende og utstrømmende lys til menneskeheten og jorden. Dette kalles lystjeneste.  

I lystjenesten som arbeider for verden, bygges det opp et fokus rundt Kristusenergien, og det skaper et gruppehjerte hvor vi forener våre sjeler, sinn og hjerter.

Sjelen vår tar over fokus fra personligheten som strever i hverdagen. Ved å tjene opplever vi å bli mer ydmyke lyttende, hengivne og takknemlige for moder jord og menneskeheten i hverdagen. 
 
Dette vil også hjelpe våre mer sårede personligheter og gjennomstrømmes av sjelsenergien vår, slik at vi føler oss mer trygge, verdifulle, akseptfulle, kjærlige og glade.
 
Alle vil føle seg like mye verd når vi arbeider med lystjeneste fordi Gud (den universelle kjærlighetsenergien) bruker oss akkurat slik som vi er.
 
I lystjeneste arbeider vi med en avatariske strømmer fra Shamballas hjertesenter gjennom viljenes mestre, tjenestetemplet på Sirius, visdommens mestre, Venus gjennom rosemestrene. Vi påkaller derfor alltid de oppstegne mestrene og erkeenglene.
 
 
Målet med tjenestegruppene er å manifestere Kristus levende kjærlighet, visdom og kraft, som kan strømme gjennom trossystemene og tankeformene som ligger rundt menneskeheten og jorden. Dette løfter vibrasjonene i den kollektive bevisstheten der menneskeheten har sin bevissthet. Det vil reise vibrasjonene og oppstigningen i moder jords indre levende vesen og hjerte.
 
Vi hilser deg fra hjerte til hjerte og sjel til sjel fra Rafael og Kathrine !