Gyldenrose esoteriske senter

Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag

Startside | Rosegruppe, rosearbeide og rosekanaliseringer | Veiledning og terapier som Kathrine kan tilby deg | Magdalena`s visdom - Forening av den indre mann og kvinne | Aura bilder | Tjeneste for verden | Aktiviteter og kursinformasjon på senteret | Den nye tidsalders esoteriske healing | Hvem er vi | kanaliseringer | Terapeuter utdannet på senteret | Bøker som er utgitt ved Rosehjerte forlag | Medsponsorer for tilgivelsens flamme | Rosefestivalen

 
Rosehjerte forlag sin bokside 
 

bokcathrineforside.jpg

Lady Nada løfter frem Magdalenas visdom

 

Kathrine Gyldenrose har i sin femte bok skapt en fortelling om ”den nye tids Magdalena” som den oppreiste kvinnen Maria som velger å gå sin egen vei, løfte sin indre mann og kvinne og finne tilbake til sin egen indre styrke. Hun kjemper seg gjennom lidelse og smerte i sitt eget liv, i sin oppvåkning og forløsning får hun hjelp av sjels-terapeuten Madeleine som hjelper henne å finne tilbake sin egen kjærlighet og visdom som hun levenliggjør i sitt eget liv, for så å dele den videre med menneskeheten og verden.

 

Forfatteren deler sine egne erfaringer og fletter de inn i erfaringer hun har gjort med klienter til sjelsterapi og åndelig veiledning i mer en fjorten år. Fortellingen er i nåtid men tar frem fortid og fremtid. Hun henter inspirasjoner og forståelser av gamle trossystemer og mønstre som må gis slipp på for å bli fri i personligheten og sjelen, for å overgi seg til åndens endelige opplysning.

 

For bestilling av boken mail: kathrine.gyldenrose@gmail.com

 

Den nye tidsalderes healing
Forfatteren har her skrevet en inspirerende bok som vil få deg til å forstå dine følelses- og tankemønstre. Disse mønstrene er med på å opprettholde din karma, noe som skaper frykt for videre utvikling mot mesterskap. Det som er spesielt med denne healingmetoden, er at pasienten kan trekke ned sitt eget høyere selv og hente kraften direkte fra krilden. Dette frigjør healeren til å kunne arbeide dypere med pasienten. Pasienten får også en høyere bevissthet gjennom healingen der man forstår hvorfor man har valgt vanskeligheter i dette livet og hvordan man kan komme ut av lidelsen og karma som man har båret på i mange liv. Her vil du også finne personlige historier fra mennesker som har fått forandret sitt liv, fra håpløshet til et liv i kjærlighet. Og ikke minst friheten til å skape sitt eget liv. Videre i boken handler det om flere reiser som forfatteren  har foretatt siden forrige bok. Du vil finne flere kanaliseringer fra de oppstegne mestrene som på en kjærlighetsfull måte oppmuntrer oss alle til å arbeide med oss selv.
 
Boken er utsolgt på forlaget.

sjelensalkymiboken.jpg

Sjelens alkymi
I forfatterens tredje bok "sjelens alkymi" tar hun oss med inn i en verden av forvandling, der vi ser hvordan vi kan bruke de åndelige lovene til å forandre våre liv. Hun øser fritt av sine erfaringer som hun gjennom indre søken over mange år har foredlet til visdom. Hun har også opparbeidet seg en dyp forståelse av de åndelige lovene, gjennom de utallige mennesker som hun har hjulpet med healing og åndelig veiledning. Hun og hennes tvillingflamme kanaliserer åndelige budskap fra de oppstegne mestrene flere steder i boken, og man vil få innsikt i en rekke åndelige prinsipper som:
* Å oppnå alkymi
* Den feminine og maskuline kraften
* Dualitet, separasjon og sammensmeltning
* Ånd, sjel og materie
* Kjærlighet og seksualitet
* Mesterinnvielser
* Elementalvesener
* Alfa og omega
* Arketypenes mønstre i fortid, nåtid og fremtid.
* Ukjent del av de kvinnelige disiplenes arbeide
* Fargestrålenes alkymi
* Karmarådets betydning for menneskene
* Tempeldans i Rosetemplet på Atlantis
* Øvelser for å øke bevisstheten
 
Boken er utsolgt på forlaget.
 
 

indremannkvinnehovedbilde2nettet.jpg

Forening med tvillingsjelen
"Veien til forening med tvillingsjelen" er et kjærlighetseventyr fra virkeligheten. Forfatteren skildrer i denne boken en åndelig oppvåkning som snur opp ned på alt i hennes tilværelse. Hun tar deg med på en reise til Egypt hvor hun treffer sin tvillingsjel. Dette er ikke uten utfordringer og det oppstår forviklinger og misforståelser før de kan komme sammen igjen i dette livet. Gjennom kanaliseringer begynner det å strømme ned informasjon fra Kristusgruppen i den åndelige verden. De reiser på oppdrag for Kristus til Italia for å hente tilbake den feminine gralen. Videre reiser de på nytt oppdrag til England og møter den Engelske mester fra det åndelige plan, som innvier dem i ny informasjon om Shamballa-kraften. I boken er det viktige budskap fra jordens engler og flere av de oppstegne mestrene. De deler sitt budskap om jordens og menneskenestransformasjons-prosess på en enkel og kjærlighetsfull måte. Denne boken er ment å være en kilde til inspirasjon og glede for alle som ønsker å komme i sin livsoppgave og oppleve den ubetingede kjærligheten fra den åndelige verden.
 
Boken er nå i 2. utgave og 2. opplag fra august 2009.

eksempelfors.jpg

Fargenes sjelsmagi
 
Forfatterens fjerde bok omhandler personlighetens forvandling gjennom sjelens arbeide med kvaliteter og farger. Hun tar leseren med på en reise i de syv farger og beskriver hvordan man tenker, føler og handler ut fra de syv farger og bevisstheter.
 
Denne boken er skrevet i forhold til vannmannens tidsalder og gir forståelser av hvorfor fargene og auraen skifter, samarbeider og harmoniserer seg i perioder av livet.
 
Gjennom boken vil du se hvor du er i forhold til den fargen. Er du på starten av fargen ? Er du midtveis i renselse på fargen ? Eller kommet over på den åndelige delen av fargen ?
 
Fargene er delt inn i syv bevisstheter som skal læres i vanringen gjennom livet. Du er alle fargene som ligger som kvaliteter i sjelen. Når du beveger deg i en bevissthet og farge, forteller den om prosessen i fargen og mulighetene til å mestre fargen og kvaliteten.
 
Bak hver farge og bevissthet ligger det sjelsmagi øvelser og sjelsaffirmasjoner, samt kanalisering fra erkeengelen og mesteren på fargen.
 
Boken kan bestilles på mail: kathrine.gyldenrose@gmail.com 
 
 
 
 
 

cathrine.jpg

Forfatter Kathrine Gyldenrose er født 15. mars 1961 i Oslo. Ved siden av å skrive bøker underviser hun i Den nye tidsalders esoteriske healing. Sammen med sin mann Rafael startet de i januar 2009, Metatron engleterapi skole. Hun arbeider daglig med klienter i sjelsterapi og åndelig veiledning. Se link til englehealing. I 2011 den 1. juni ved Kardinalkorset, startet de en rosegruppe under inspirasjon fra Rosemestrene på Venus.